Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Roboty remontowo-budowlane w budynku Ośrodka Zdrowia w Sławie polegające na przebudowie pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz przystosowaniu obiektu do poruszania sie osób niepełnosprawnych.

Ołoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60000 euro Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax 065 - 540 48 00 ; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl,…

Czytaj dalejRoboty remontowo-budowlane w budynku Ośrodka Zdrowia w Sławie polegające na przebudowie pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz przystosowaniu obiektu do poruszania sie osób niepełnosprawnych.

Dostawa sprzętu multimedialnego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie oraz filii w Olbrachcicach.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM poniżej 60000 euro Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax 065 - 540 48 00 ; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl,…

Czytaj dalejDostawa sprzętu multimedialnego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie oraz filii w Olbrachcicach.

Remont chodnika oraz budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1011 F na odcinku km 0+000 do km 0+140 w m. Krzepielów, gmina Sława

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM poniżej 60000 euo Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax 065 - 540 48 00 ; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl,…

Czytaj dalejRemont chodnika oraz budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1011 F na odcinku km 0+000 do km 0+140 w m. Krzepielów, gmina Sława
Translate »