Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby SOSW we Wschowie

Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby SOSW we Wschowie

Projekt zrealizowany ze środków Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru D „Program wyrównania różnic między regionami III”. Celem projektu było zmniejszenie barier transportowych, na które napotykają niepełnosprawni uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie. W ramach (…)