strona

Dostępny samorząd w Powiecie Wschowskim

Dostępny samorząd w Powiecie Wschowskim

Zadanie “Dostępny samorząd w Powiecie Wschowskim” realizowane jest w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pt. „Dostępny samorząd – granty” w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne (…)

Cyfrowy Powiat

Cyfrowy Powiat

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (…)

Powiatowo-Gminne Święto Plonów – Łupice 2021

Powiatowo-Gminne Święto Plonów – Łupice 2021

Projekt zrealizowany w ramach Planu Działania Krajowej sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny lata 2020-2021. W ramach operacji, w dniu 29 sierpnia 2021  w Łupicach (Gmina Sława) zorganizowane zostało Powiatowo-Gminne Święto Plonów. Głównym (…)

Powiatowo-Gminne Święto Plonów – Jędrzychowice 2019

Powiatowo-Gminne Święto Plonów – Jędrzychowice 2019

Projekt zrealizowany w ramach Planu Działania Krajowej sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny lata 2018-2019. W ramach operacji, w dniu 31 sierpnia 2019  w Jędrzychowicach zorganizowane zostało Powiatowo-Gminne Święto Plonów. Głównym celem operacji (…)

Doposażenie pracowni zawodowych w I Zespole Szkół we Wschowie

Doposażenie pracowni zawodowych w I Zespole Szkół we Wschowie

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna , Działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formuła ZIT.   Głównym celem projektu (…)

Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wschowskim

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT. Projekt realizowany jest w (…)

Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego we Wschowie poprzez budowę Centrum Rehabilitacji dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Projekt zrealizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 4.2 „Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 4.2.2 „Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej”. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy we Wschowie jest największą placówką kształcenia specjalnego (…)

Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie – podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wschowskim

Projekt zrealizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 4.2 „Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 4.2.2 „Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej” oraz w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego. I Zespół Szkół (…)

Euroregionalny Festiwal Sportowy w Powiecie Wschowskim

Projekt zrealizowano w ramach Programu INTERREG III A Polska (Województwo Lubuskie) – Kraj Związkowy Brandenburgia Fundusz Mikroprojektów Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa. Projekt został zrealizowany przez Powiat Wschowski, przy współpracy z (…)

strona