strona

Modernizacja drogi powiatowej nr 1018F Lubogoszcz – Ciosaniec

Projekt zrealizowano w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa. W ramach (…)

strona