Zmiany w „Małych Grantach” dla organizacji pozarządowych

Od 10 maja 2016 r. istotne zmiany przygotowywania ofert w trybie przewidzianym w art. 19a „małych grantach”  Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 (…)