Konsultacje z organizacjami pozarządowymi dot. Programu na 2019 rok

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi dot. Programu na 2019 rok

7 listopada 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyły się konsultacje z organizacjami pozarządowymi dot. projektu „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019” Lista obecności na konsultacjach Protokół z (…)