Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Patronat Starosty Wschowskiego

Print Friendly, PDF & Email

Honorowy Patronat Starosty Wschowskiego jest wyróżnieniem, które służy podkreśleniu rangi przedsięwzięcia realizowanego na terenie powiatu lub poza jego granicami, które przyczynią się do promocji Powiatu Wschowskiego oraz wzbogacą życie społeczne i kulturalne mieszkańców Powiatu Wschowskiego.

Patronatem mogą być objęte przedsięwzięcia o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym.

Przedsięwzięcie powinno w sposób bezpośredni przyczyniać się do promocji Powiatu, kształtować pozytywny wizerunek Powiatu i wzbogacać jego ofertę kulturalną, sportową, edukacyjną i turystyczną.

Zasady przyznawania Honorowego Patronatu Starosty Wschowskiego określa Regulamin, będący załącznikiem do Zarządzenia Nr 9/2024 Starosty Wschowskiego z dnia 24 czerwca 2024 r.

Do pobrania:

Z wnioskiem o przyznanie Patronatu występuje Organizator wydarzenia. Wniosek w formie pisemnej powinien być dostarczony osobiście lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Wschowie, Pl. Kosynierów 1C, 67-400 Wschowa lub elektronicznie na maila: powiat@wschowa.com.pl lub poprzez ePUAP: /spwschowa/skrytka, w terminie  nie krótszym niż 30 dni przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia.

Translate »