strona

Nowy dach w I Zespole Szkół we Wschowie oficjalnie oddany!

Nowy dach w I Zespole Szkół we Wschowie oficjalnie oddany!

We wtorek 30 maja w I Zespole Szkół we Wschowie została oficjalnie oddana długo oczekiwana inwestycja, którą jest przebudowa dachu oraz wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły. Przybyłych na uroczystość gości przywitał gospodarz obiektu, dyrektor (…)

Pracownia elektryczna w I ZS

Pracownia elektryczna w I ZS

Powiat Wschowski otrzymał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w ramach Lubuskiego Funduszu Samorządowego w kwocie 206 746,31 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie pracowni elektrycznej w I Zespole Szkół we Wschowie”.  Celem realizacji (…)

Umowa na Lubuską Bazę Sportową 2023 podpisana!

Umowa na Lubuską Bazę Sportową 2023 podpisana!

Na zaproszenie Wicemarszałka Województwa Lubuskiego Łukasza Poryckiego Starosta Wschowski Andrzej Bielawski oraz Wicestarosta Wschowski Waldemar Starosta uczestniczyli w podpisaniu umów na dofinansowanie w ramach programu „Lubuska Baza Sportowa” w Urzędzie Miejskim w Sławie. Wśród zadań, (…)

Powiat remontuje ulice we Wschowie

Powiat remontuje ulice we Wschowie

Rozpoczynamy prace budowlane na ulicy Ogrodowej we Wschowie. Inwestycja pn. „Przebudowa dróg powiatowych we Wschowie i Starych Drzewcach” realizowana jest w ramach programu Polski Ład. Planowana całkowita wartość inwestycji wynosi 4.541.885,91 zł, z czego 95% (…)

Powiat Wschowski remontuje drogi

Powiat Wschowski remontuje drogi

Trwają prace budowlane polegające na budowie ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi powiatowej nr 1011F pomiędzy miejscowościami Stare Drzewce i Nowe Drzewce w ramach inwestycji „Przebudowa dróg powiatowych we Wschowie i Starych Drzewcach”. Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego znacznie (…)

Oświetlenie na boisku lekkoatletycznym w I LO

Oświetlenie na boisku lekkoatletycznym w I LO

Zakończyła się inwestycja związana z budową oświetlenia boiska do gry w piłkę nożną i infrastruktury lekkoatletycznej na terenie I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie. Na boisku wykonana została instalacja elektryczna (…)

Podpisano umowę na kolejną powiatową inwestycję

Podpisano umowę na kolejną powiatową inwestycję

Dzisiaj wraz z członkiem zarządu Wojciechem Szadlem podpisałem umowę na „Przebudowę z rozbudową dróg powiatowych nr 1012F i 1054F w Osowej Sieni i Dębowej Łęce – etap 1”. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. (…)

Zakończenie prac związanych z przebudową przejść dla pieszych

Zakończenie prac związanych z przebudową przejść dla pieszych

Zakończono prace przebudowy przejść dla pieszych na drogach powiatowych przy ul. Konradowskiej i ul. Kościuszki. Inwestycje zrealizowane z inicjatywy Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Pani Danuty Płończak mają na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz uczniów i pracowników (…)

Umowa podpisana, startujemy z nową inwestycją

Umowa podpisana, startujemy z nową inwestycją

Podpisałem umowę na przebudowę dachu i wymianę okien w budynku I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel BGK, instytucji dofinansowującej zadanie inwestycyjne, Pan Michał Motowidełko oraz Wicestarosta Wschowski Waldemar Starosta. (…)

Przebudowa dróg powiatowych we Wschowie i Starych Drzewcach

Przebudowa dróg powiatowych we Wschowie i Starych Drzewcach

Przebudowa sześciu dróg powiatowych: we Wschowie pięć dróg w mieście o łącznej długości 1.202 m, tj. ulice Podgórna, Spokojna, Piłsudskiego, Polna, Ogrodowa (zakres: wymiana chodników, poszerzenie jezdni ulic do parametrów zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi, (…)

Następne dofinansowanie w ramach Programu Lubuska Baza Sportowa w roku 2022

Następne dofinansowanie w ramach Programu Lubuska Baza Sportowa w roku 2022

Na zaproszenie Wicemarszałka Województwa Lubuskiego Łukasza Poryckiego Wicestarosta Wschowski Waldemar Starosta uczestniczył w piątek 8 kwietnia 2022 roku, w konferencji prasowej poświęconej Programom Inwestycyjnym „Lubuska Baza Turystyczna” i „Lubuska Baza Sportowa”. Konferencja, w której udział (…)

Przebudowa dachu coraz bliżej

Przebudowa dachu coraz bliżej

W dniu wczorajszym dokonano otwarcia ofert na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa dachu i wymiana okien w budynku I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie”  – informuje Starosta Wschowski Andrzej Bielawski.  W terminie składania (…)

Nowy dach sali gimnastycznej

Nowy dach sali gimnastycznej

Zakończyła się przebudowa dachu sali gimnastycznej w I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie. Zakres wykonanych robót obejmował m.in. rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego, wykonanie impregnacji ogniochronnej elementów drewnianych więźby dachowej, ułożenie pokrycia z dachówki (…)

Umowa na nadzór inwestorski podpisana

Umowa na nadzór inwestorski podpisana

Podpisaliśmy z Panem Tomaszem Łosiem, właścicielem firmy M-KA Projekt ze Sławy umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania rozbudowy drogi powiatowej Sława – Krzepielów Etap I Sława – Lipinki– informuje Starosta Wschowski (…)

Starosta Wschowski podpisał umowę na kolejne inwestycje powiatowe

Starosta Wschowski podpisał umowę na kolejne inwestycje powiatowe

Starosta Wschowski Pan Andrzej Bielawski oraz Członek Zarządu Powiatu Pan Wojciech Szadel podpisali z Panem Zbigniewem Kokoszko – właścicielem Biura Projektów i Ekspertyz Budownictwa Komunikacyjnego w Zielonej Górze, umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji (…)

Mostek w Radzyniu wyremontowany

Mostek w Radzyniu wyremontowany

Zakończyły się prace naprawcze uszkodzonego obiektu mostowego przy ul. Słonecznej w Radzyniu w ciągu drogi powiatowej Nr 1019F. Zarząd Powiatu Wschowskiego mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego na tym odcinku, podjął decyzję o (…)

strona