strona

Podpisano umowę na kolejną powiatową inwestycję

Podpisano umowę na kolejną powiatową inwestycję

Dzisiaj wraz z członkiem zarządu Wojciechem Szadlem podpisałem umowę na „Przebudowę z rozbudową dróg powiatowych nr 1012F i 1054F w Osowej Sieni i Dębowej Łęce – etap 1”. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. (…)

Umowa podpisana, startujemy z nową inwestycją

Umowa podpisana, startujemy z nową inwestycją

Podpisałem umowę na przebudowę dachu i wymianę okien w budynku I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel BGK, instytucji dofinansowującej zadanie inwestycyjne, Pan Michał Motowidełko oraz Wicestarosta Wschowski Waldemar Starosta. (…)

Następne dofinansowanie w ramach Programu Lubuska Baza Sportowa w roku 2022

Następne dofinansowanie w ramach Programu Lubuska Baza Sportowa w roku 2022

Na zaproszenie Wicemarszałka Województwa Lubuskiego Łukasza Poryckiego Wicestarosta Wschowski Waldemar Starosta uczestniczył w piątek 8 kwietnia 2022 roku, w konferencji prasowej poświęconej Programom Inwestycyjnym „Lubuska Baza Turystyczna” i „Lubuska Baza Sportowa”. Konferencja, w której udział (…)

Przebudowa dachu coraz bliżej

Przebudowa dachu coraz bliżej

W dniu wczorajszym dokonano otwarcia ofert na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa dachu i wymiana okien w budynku I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie”  – informuje Starosta Wschowski Andrzej Bielawski.  W terminie składania (…)

Nowy dach sali gimnastycznej

Nowy dach sali gimnastycznej

Zakończyła się przebudowa dachu sali gimnastycznej w I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie. Zakres wykonanych robót obejmował m.in. rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego, wykonanie impregnacji ogniochronnej elementów drewnianych więźby dachowej, ułożenie pokrycia z dachówki (…)

Umowa na nadzór inwestorski podpisana

Umowa na nadzór inwestorski podpisana

Podpisaliśmy z Panem Tomaszem Łosiem, właścicielem firmy M-KA Projekt ze Sławy umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania rozbudowy drogi powiatowej Sława – Krzepielów Etap I Sława – Lipinki– informuje Starosta Wschowski (…)

Starosta Wschowski podpisał umowę na kolejne inwestycje powiatowe

Starosta Wschowski podpisał umowę na kolejne inwestycje powiatowe

Starosta Wschowski Pan Andrzej Bielawski oraz Członek Zarządu Powiatu Pan Wojciech Szadel podpisali z Panem Zbigniewem Kokoszko – właścicielem Biura Projektów i Ekspertyz Budownictwa Komunikacyjnego w Zielonej Górze, umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji (…)

Mostek w Radzyniu wyremontowany

Mostek w Radzyniu wyremontowany

Zakończyły się prace naprawcze uszkodzonego obiektu mostowego przy ul. Słonecznej w Radzyniu w ciągu drogi powiatowej Nr 1019F. Zarząd Powiatu Wschowskiego mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego na tym odcinku, podjął decyzję o (…)

Umowa na przebudowę dachu sali gimnastycznej w Staszicu podpisana

Umowa na przebudowę dachu sali gimnastycznej w Staszicu podpisana

Starosta Wschowski Andrzej Bielawski wraz z Wicestarostą Wschowskim Waldemarem Starostą podpisali umowę na przebudowę dachu sali gimnastycznej na terenie I Zespołu Szkól im. Stanisława Staszica we Wschowie. Protokolarnie plac budowy przekazał Dyrektor jednostki Piotr Wieland. (…)

Promesa na środki z Polskiego Ładu

Promesa na środki z Polskiego Ładu

Starosta Wschowski Andrzej Bielawski odebrał promesę dla Powiatu Wschowskiego na blisko 15 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Poza zaproszonymi przedstawicielami samorządów w uroczystości udział wzięli: Wojewoda Władysław Dajczak, europoseł Joachim (…)

Umowa na rozbudowę drogi powiatowej Sława – Lipinki podpisana

Umowa na rozbudowę drogi powiatowej  Sława – Lipinki podpisana

Rusza największa w historii Powiatu Wschowskiego inwestycja drogowa. Rozpoczyna się rozbudowa drogi powiatowej Sława –Krzepielów Etap I Sława – Lipinki wraz z budową ścieżki rowerowej. Starosta Wschowski Andrzej Bielawski wraz z Wicestarostą Waldemarem Starostą podpisali (…)

Kolejne miliony na drogę powiatową

Kolejne miliony na drogę powiatową

Starosta Wschowski Andrzej Bielawski wraz z Wicestarostą Waldemarem Starostą podpisali w Departamencie Rozwoju Programów Obszarów Wiejskich w Zielonej Górze umowę o przyznanie pomocy udzielonej przez samorząd Województwa Lubuskiego na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg (…)

Ulica Dworcowa z nową nawierzchnią

Ulica Dworcowa z nową nawierzchnią

Trwają intensywne prace na ul. Dworcowej w Szlichtyngowej. Obecnie trwa jeden z najważniejszych etapów inwestycji – wymiana istniejącej nawierzchni asfaltowej na nową.  Wykonany został również nowy chodnik od skrzyżowania drogi krajowej nr 12 do skrzyżowania (…)

Nowe oznakowanie na odcinku drogi Stare Drzewce – Konradowo

Nowe oznakowanie na odcinku drogi Stare Drzewce – Konradowo

Z inicjatywy Haliny Szuman radnej Rady Powiatu Wschowskiego, Zarząd Powiatu Wschowskiego zdecydował o wykonaniu oznakowania poziomego w technologii malowania grubowarstwowego strukturalnego przy użyciu mas chemoutwardzalnych na drodze powiatowej nr 1011F na odcinku Stare Drzewce – (…)

Kolejny remont drogi powiatowej

Kolejny remont drogi powiatowej

Rozpoczyna się remont ulicy Dworcowej w Szlichtyngowej wraz z budową nowych chodników.  23 lipca 2021 r. Starosta Wschowski Andrzej Bielawski podpisał umowę z wykonawcą zadania firmą Drogtranz z Góry. Koszt realizacji inwestycji pn. „Remont nawierzchni (…)

Umowa dotacyjna na remont ul. Dworcowej podpisana

Umowa dotacyjna na remont ul. Dworcowej podpisana

Starosta Wschowski Andrzej Bielawski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Pani Jolanta Wielgus podpisali umowę, której przedmiotem jest udzielenie dotacji celowej Powiatowi Wschowskiemu z budżetu gminy Szlichtyngowa w wysokości 54 532,00 zł z przeznaczeniem na (…)

Umowa na przebudowę drogi Szlichtyngowa-Wyszanów podpisana

Umowa na przebudowę drogi Szlichtyngowa-Wyszanów podpisana

Rozpoczyna się przebudowa drogi powiatowej Szlichtyngowa –Wyszanów wraz z budową ścieżki rowerowej. Starosta Wschowski Andrzej Bielawski wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Wschowskiego Wojciechem Szadlem podpisali umowę z wykonawcą zadania firmą Brukpol z Piasków. Koszt realizacji (…)

strona