strona

Umowa na nadzór inwestorski podpisana

Umowa na nadzór inwestorski podpisana

Podpisaliśmy z Panem Tomaszem Łosiem, właścicielem firmy M-KA Projekt ze Sławy umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania rozbudowy drogi powiatowej Sława – Krzepielów Etap I Sława – Lipinki– informuje Starosta Wschowski (…)

Starosta Wschowski podpisał umowę na kolejne inwestycje powiatowe

Starosta Wschowski podpisał umowę na kolejne inwestycje powiatowe

Starosta Wschowski Pan Andrzej Bielawski oraz Członek Zarządu Powiatu Pan Wojciech Szadel podpisali z Panem Zbigniewem Kokoszko – właścicielem Biura Projektów i Ekspertyz Budownictwa Komunikacyjnego w Zielonej Górze, umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji (…)

Mostek w Radzyniu wyremontowany

Mostek w Radzyniu wyremontowany

Zakończyły się prace naprawcze uszkodzonego obiektu mostowego przy ul. Słonecznej w Radzyniu w ciągu drogi powiatowej Nr 1019F. Zarząd Powiatu Wschowskiego mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego na tym odcinku, podjął decyzję o (…)

Umowa na przebudowę dachu sali gimnastycznej w Staszicu podpisana

Umowa na przebudowę dachu sali gimnastycznej w Staszicu podpisana

Starosta Wschowski Andrzej Bielawski wraz z Wicestarostą Wschowskim Waldemarem Starostą podpisali umowę na przebudowę dachu sali gimnastycznej na terenie I Zespołu Szkól im. Stanisława Staszica we Wschowie. Protokolarnie plac budowy przekazał Dyrektor jednostki Piotr Wieland. (…)

Promesa na środki z Polskiego Ładu

Promesa na środki z Polskiego Ładu

Starosta Wschowski Andrzej Bielawski odebrał promesę dla Powiatu Wschowskiego na blisko 15 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Poza zaproszonymi przedstawicielami samorządów w uroczystości udział wzięli: Wojewoda Władysław Dajczak, europoseł Joachim (…)

Umowa na rozbudowę drogi powiatowej Sława – Lipinki podpisana

Umowa na rozbudowę drogi powiatowej  Sława – Lipinki podpisana

Rusza największa w historii Powiatu Wschowskiego inwestycja drogowa. Rozpoczyna się rozbudowa drogi powiatowej Sława –Krzepielów Etap I Sława – Lipinki wraz z budową ścieżki rowerowej. Starosta Wschowski Andrzej Bielawski wraz z Wicestarostą Waldemarem Starostą podpisali (…)

Kolejne miliony na drogę powiatową

Kolejne miliony na drogę powiatową

Starosta Wschowski Andrzej Bielawski wraz z Wicestarostą Waldemarem Starostą podpisali w Departamencie Rozwoju Programów Obszarów Wiejskich w Zielonej Górze umowę o przyznanie pomocy udzielonej przez samorząd Województwa Lubuskiego na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg (…)

Ulica Dworcowa z nową nawierzchnią

Ulica Dworcowa z nową nawierzchnią

Trwają intensywne prace na ul. Dworcowej w Szlichtyngowej. Obecnie trwa jeden z najważniejszych etapów inwestycji – wymiana istniejącej nawierzchni asfaltowej na nową.  Wykonany został również nowy chodnik od skrzyżowania drogi krajowej nr 12 do skrzyżowania (…)

Nowe oznakowanie na odcinku drogi Stare Drzewce – Konradowo

Nowe oznakowanie na odcinku drogi Stare Drzewce – Konradowo

Z inicjatywy Haliny Szuman radnej Rady Powiatu Wschowskiego, Zarząd Powiatu Wschowskiego zdecydował o wykonaniu oznakowania poziomego w technologii malowania grubowarstwowego strukturalnego przy użyciu mas chemoutwardzalnych na drodze powiatowej nr 1011F na odcinku Stare Drzewce – (…)

Kolejny remont drogi powiatowej

Kolejny remont drogi powiatowej

Rozpoczyna się remont ulicy Dworcowej w Szlichtyngowej wraz z budową nowych chodników.  23 lipca 2021 r. Starosta Wschowski Andrzej Bielawski podpisał umowę z wykonawcą zadania firmą Drogtranz z Góry. Koszt realizacji inwestycji pn. „Remont nawierzchni (…)

Umowa dotacyjna na remont ul. Dworcowej podpisana

Umowa dotacyjna na remont ul. Dworcowej podpisana

Starosta Wschowski Andrzej Bielawski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Pani Jolanta Wielgus podpisali umowę, której przedmiotem jest udzielenie dotacji celowej Powiatowi Wschowskiemu z budżetu gminy Szlichtyngowa w wysokości 54 532,00 zł z przeznaczeniem na (…)

Umowa na przebudowę drogi Szlichtyngowa-Wyszanów podpisana

Umowa na przebudowę drogi Szlichtyngowa-Wyszanów podpisana

Rozpoczyna się przebudowa drogi powiatowej Szlichtyngowa –Wyszanów wraz z budową ścieżki rowerowej. Starosta Wschowski Andrzej Bielawski wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Wschowskiego Wojciechem Szadlem podpisali umowę z wykonawcą zadania firmą Brukpol z Piasków. Koszt realizacji (…)

Kolejny wielki sukces inwestycyjny Powiatu Wschowskiego!

Kolejny wielki sukces inwestycyjny Powiatu Wschowskiego!

W ślad za ogłoszoną listą operacji, informującą o kolejności przysługiwania pomocy na operacje “Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 informujemy, że Powiat Wschowski znalazł się na 2. (…)

Nowe boisko sportowe w I LO

Nowe boisko sportowe w I LO

1 grudnia 2020r. nastąpiło otwarcie nowo wybudowanego boiska sportowego w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie. W uroczystości udział wzięli: Poseł na Sejm Marek Ast, Starosta Wschowski Andrzej Bielawski, Wiceprzewodnicząca (…)

Kolejny fragment drogi powiatowej doczekał się remontu

Kolejny fragment drogi powiatowej doczekał się remontu

Mowa o fragmencie drogi nr 1010F biegnącej od mostku za Golą do granicy z województwem dolnośląskim.  Droga biegnąca na granicy województw od lat wymagała gruntownego remontu a uszkodzone barierki na moście powodowały poważne zagrożenie. Z (…)

Powiat remontuje ulice we Wschowie

Powiat remontuje ulice we Wschowie

Trwa remont ulic Daszyńskiego i Polnej we Wschowie. Powiat Wschowski pozyskał na zadanie 80% dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość inwestycji wynosi 2.142.853,98 zł. Inwestycję finansowo wsparła gmina Wschowa. W ramach zadania na ulicy (…)

Zakończono powiatową inwestycję drogową

Zakończono powiatową inwestycję drogową

Powiat Wschowski w dniu 28.04.2020 roku, obierając zaświadczenie nie wnoszące sprzeciwu, co do zamiaru przystąpienia do użytkowania oficjalnie zakończył realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1011F na odcinku Stare Drzewce – Konradowo o długości (…)

Powiat remontuje Daszyńskiego i Polną

Powiat remontuje Daszyńskiego i Polną

Trwa remont ulic Daszyńskiego i Polnej we Wschowie. Inwestorem jest Powiat Wschowski, który na realizację zadania pozyskał dofinansowanie w wysokości 80% z Funduszu Dróg Samorządowych.   (…)

strona