Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Realizacja inwestycji w Łupicach trwa

Print Friendly, PDF & Email

Kolejny etap podczas realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1016F na odcinku od km 0+000 do km 0+316,7 wraz z przebudową skrzyżowań oraz budową kanalizacji deszczowej”.  Zakres prac obejmuje:
– przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej z drogą wojewódzką nr 316 i z drogami gminnymi,
– poszerzenie istniejącej jezdni drogi powiatowej i wykonaniu nowej nawierzchni z masy asfaltowej na pełnej podbudowie na całej szerokości jezdni,
– budowie i przebudowie chodników o nawierzchni z kostki betonowej,
– przebudowie zjazdów na nieruchomości zlokalizowanej wzdłuż odcinka drogi,
– wykonanie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych wraz z drogą dojazdową,
– wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych,
– wykonanie kanalizacji deszczowej,
– wykonanie kanału technologicznego.

Aktualnie budowana jest konstrukcja drogi.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 013 793,91 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 130 491 zł, wkład własny Powiatu Wschowskiego: 883 302,91 zł.

Translate »