Sprawozdanie Zarządu Powiatu Wschowskiego za 2018 rok

Przedstawiono na VII Sesji Rady Powiatu Wschowskiego w dniu 17.06.2019r. Współpracę z III sektorem umieszczamy na stronie internetowej:www.wschowa.info Niniejsza informacja podlega ogłoszeniu w BIP:www.bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa Sprawozdanie za 2018 rok (…)

Sprawozdanie za 2013 rok

Sprawozdanie z Programu Współpracy za 2013 rok Przedstawiono na Sesji Rady Powiatu Wschowskiego w dniu 24.04.2014 r. (…)

2010 r.

Informacja Zarządu Powiatu Wschowskiego o sposobie realizacji Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2010 rok W Powiecie Wschowskim współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi opiera się na przyjmowanym zgodnie z ustawą o działalności pożytku (…)

2009 r.

Informacja Zarządu Powiatu Wschowskiego o sposobie realizacji Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2009 W Powiecie Wschowskim współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi opiera się na przyjmowanym zgodnie z ustawą o działalności pożytku (…)

2006 r.

Informacja Zarządu Powiatu Wschowskiego o sposobie realizacji Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2006 Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przeprowadzono konsultacje z Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych dotyczące (…)

2007 r.

Informacja Zarządu Powiatu Wschowskiego o sposobie realizacji Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2007 Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przeprowadzono konsultacje z Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych dotyczące (…)

2008 r.

Informacja Zarządu Powiatu Wschowskiego o sposobie realizacji Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2008 Rada Powiatu Wschowskiego zatwierdziła uchwałą nr XV/91/2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. Program Współpracy Powiatu Wschowskiego z (…)

2005 r.

Informacja Zarządu Powiatu Wschowskiego o sposobie realizacji Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2005 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczy współpracy samorządów z bardzo szeroką grupą podmiotów posiadających osobowość (…)