Ekopracownia OZE w I Zespole Szkół we Wschowie

Ekopracownia OZE w I Zespole Szkół we Wschowie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przyznał Powiatowi Wschowskiemu dofinansowanie do kwoty 75 tys. zł w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”. W ramach zadania w I Zespole Szkół we Wschowie (…)

Zakup sprzętu do prowadzenia gospodarki wodnej na terenie Powiatu Wschowskiego

Powiat Wschowski zrealizował ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach priorytetu “Gospodarka wodna” zadanie pt. “Zakup sprzętu do prowadzenia gospodarki wodnej na terenie Powiatu Wschowskiego”. Zakres zadania obejmował zakup fabrycznie (…)