strona

Festiwal KOPORA 2023 !!!

Festiwal KOPORA 2023 !!!

Zapraszamy na Ogólnopolski Festiwalu Piosenki Poetyckiej „KOPORA” – Koncertownia Poetycka Radzyń, którego głównym organizatorem jest Powiat Wschowski. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła TVP3 Gorzów Wlkp.   (…)

Wykaz dotyczący zawarcia kolejnej umowy najmu garażu

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Zarząd Powiatu Wschowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący zawarcia kolejnej umowy najmu garażu, który jest (…)

Zabiegi agrolotnicze na terenie Powiatu Wschowskiego

Zabiegi agrolotnicze na terenie Powiatu Wschowskiego

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze zawiadamia, że w okresie od 20 kwietnia do 31 maja 2023 roku ( w zależności od pogody oraz stopnia rozwoju opadów), ze względu na stwierdzony stan zagrożenia drzewostanów (…)

Straciłeś kartę płatniczą? Zadzwoń (+)828 828 828

Straciłeś kartę płatniczą? Zadzwoń (+)828 828 828

System Zastrzegania Kart to: – rozwiązanie pozwalające na szybkie zastrzeżenie karty płatniczej nawet, jeśli nie znamy numeru telefonu do swojego banku – kluczowym elementem systemu jest zautomatyzowana infolinia IVR, wykorzystująca technologię rozpoznawania mowy (portal głosowy) (…)

Godziny pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wschowskiego

Godziny pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wschowskiego

Przedstawiamy informację o nowych godzinach pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogram dyżurów na 2023 r. Opublikowane dane są załącznikami do projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wschowskiego w 2023 (…)

Zanieczyszczenia powietrza, a zdrowie Polaków

Zanieczyszczenia powietrza, a zdrowie Polaków

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia udostępniamy publikacje dotyczące aspektów zdrowotnych dotyczących zanieczyszczeń powietrza oraz zapewnienia wsparcia merytorycznego w kształtowaniu kierunków postępowania mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie populacji Polski. – tłumaczenia (…)

Jak zgłosić zbycie lub nabycie pojazdu?

Informujemy, że w związku z ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2320) weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania (…)

Starosta Wschowski udostępnia geodezyjne e-usługi

Starosta Wschowski informuje, że w ramach projektu ”Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług”  realizowanego przez Związek Powiatów Lubuskich, serwis Geoportal Powiatu Wschowskiego został rozbudowany o kolejne e-usługi. Aktualnie posiadane (…)

Zaszczep psa przeciwko wściekliźnie!

Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina o obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie. W Polsce obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie, zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,  podlegają psy powyżej 3. miesiąca (…)

Hodowco drobiu przestrzegaj zasad bioasekuracji!

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU – CHÓW PRZYZAGRODOWY -karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie; -przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem; -odizolowanie (…)

strona