Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Print Friendly, PDF & Email

Naczelnik Wydziału – Zbigniew Marciniak –  pok. 305, tel. 65 540 22 06

Ochrona Środowiska – pok. 306, tel. 65 540 17 79

– Alina Skoczylas,

– Dagmara Daczkowska,

Budownictwo – pok. 307, tel. 65 540 17 68

– Alicja Pietruszka,

– Wojciech Przyjemski,

 – Ryszard Jakubczak,

– Aleksandra Kołuda.

Do zadań realizowanych przez Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska należy między innymi:

 • w zakresie budownictwa:
 1. realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru urbanistyczno – budowlanego w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi,
  z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
 2. realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru techniczno – budowlanego
  w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach,
 3. przygotowywanie pozwoleń na budowę i rozbiórkę oraz przyjmowanie zgłoszeń
  o zamiarze budowy, rozbiórki i wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
 4. przygotowywanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
 5. przygotowywanie pozwoleń na budowę składowisk odpadów;
 • w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, leśnictwa i rolnictwa zadania należące do kompetencji starosty i wynikające z przepisów prawa:
 1. ochrony i kształtowania środowiska,
 2. gospodarowania odpadami,
 3. ochrony przyrody,
 4. prawa wodnego,
 5. gospodarowania lasami niepaństwowymi,
 6. prawa łowieckiego,
 7. rybactwa śródlądowego,
 8. ochrony zwierząt.

Wnioski do Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska dostępne tutaj: https://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/procedury/17/wydzial/5/

• Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu SOB

Translate »