2023 r.

UCHWAŁA Nr XXXVI/242/2022 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023” opublikowana 2 grudnia 2022 r. w Dz. Urz. Woj. Lub. (…)

2022 r.

UCHWAŁA Nr XXVIII/188/2021 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022” opublikowana 29 listopada 2021 r. w Dz. Urz. Woj. Lub. (…)

2021 r.

UCHWAŁA Nr XXI/134/2020 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” opublikowana 31 grudnia 2020 r. w Dz. Urz. Woj. Lub. (…)

2020 r.

UCHWAŁA Nr XI/73/2019 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020” ogłoszona 3 grudnia 2019 r. w Dz. Urz. Woj. Lub. (…)

2019 r.

UCHWAŁA Nr II/7/2018 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019” ogłoszona 17 grudnia 2018 r. w Dz. Urz. Woj. Lub. (…)

2018 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/144/2017 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” ogłoszona 9 listopada 2017 r. w Dz. Urz. Woj. Lub. (…)

2017 rok

UCHWAŁA Nr XVII/95/2016 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017” ogłoszona 1 grudnia 2016 r. w Dz. Urz. Woj. Lub. (…)

2016 r.

UCHWAŁA Nr X/45/2015 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016” ogłoszona 23 listopada 2015 r. w Dz. Urz. Woj. Lub. (…)

2015 r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/223/2014 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015” ogłoszona 14 października 2014 r. w Dz. Urz. Woj. Lub. (…)

2014 r.

Uchwała nr XXXII/193/2013 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014” ogłoszona 6 grudnia 2013 r. w Dz. Urz. Woj. Lub. z (…)

2013 r.

Uchwała nr XXI/124/2012 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok ogłoszona 09 listopada 2012 r. w DZ. URZ. WOJ. LUB z (…)

2012 r.

Uchwała nr XIII/81/2011 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok ogłoszona 16.12.2012 r. w DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.167 Pliki do (…)

2011 r.

UCHWAŁA Nr XLV/209/2010 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 20 października 2010 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok. Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia (…)

2010 r.

UCHWAŁA Nr XXXV/166/2009 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok. Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia (…)

2009 r.

UCHWAŁA Nr XXVII/136/2009 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok. Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia (…)

2008 r.

UCHWAŁA Nr XV/91/2008 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok. Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia (…)

2007 r.

UCHWAŁA Nr IV/30/2007 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2007. Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia (…)

2006 r.

UCHWAŁA Nr XXXVII/210/2005 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2006. Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia (…)

2005 r.

UCHWAŁA Nr XXVII/146/2004 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO Z DNIA 29 GRUDNIA 2004 R. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2005. Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia (…)

2004 r.

UCHWAŁA Nr XXII/116/2004 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2004. Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca (…)