Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej

Print Friendly, PDF & Email

Audytor wewnętrzny – Dominik Olejniczak   pok. 211, tel. 65 540 17 91

Do podstawowych zadań Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej należy między innymi:

 • opracowywanie rocznych planów audytu / kontroli
 • opracowywanie rocznych sprawozdań z realizacji planu audytu / kontroli,
 • przeprowadzanie audytu/kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, w zakresie o którym mowa w § 37 pkt 3 regulaminu, zgodnie z rocznym planem audytu/kontroli oraz zleconych dodatkowo przez Starostę,
 • przeprowadzanie kontroli organizacji pozarządowych i innych podmiotów w zakresie wykonywania umów i porozumień powiatu zawieranych w sprawie powierzenia zadań publicznych i wykorzystania środków budżetowych,
 • przeprowadzanie audytów/kontroli wynikających z ustawy o Systemie Informacji Oświatowej,
 • koordynowanie w starostwie powiatowym kontroli zarządczej wynikającej z przepisów ustawy o finansach publicznych,
 • koordynowanie systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych powiatu,
 • przygotowywanie uwag, wniosków i zaleceń audytu lub pokontrolnych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia przez Starostę,
 • doradzanie Staroście w zakresie usprawniania organizacji, metod i form pracy komórek organizacyjnych starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu,
 • współpraca z Sekretarzem w zakresie opracowywania aktów regulujących struktury i zasady działania starostwa i jego komórek organizacyjnych,
 • współpraca z Komisją Rewizyjną Rady Powiatu Wschowskiego,
 • analiza wydatków starostwa i związane z nią racjonalne poszukiwanie rozwiązań oszczędności i gospodarności działania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń „Sygnalistów”,
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

Przy znakowaniu spraw używa symbolu KF

Translate »