Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Geodeta Powiatowy

Print Friendly, PDF & Email

Geodeta Powiatowy – Katarzyna Konopnicka-Bensdorff

tel. 65 540 89 56, e-mail: k.bensdorff@powiat.wschowa.com.pl

II piętro, pok. 218

 

Do zadań Geodety Powiatowego, który realizuje zadania starosty w zakresie geodezji i kartografii, należy prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

1) Prowadzenie dla obszaru powiatu wschowskiego:

– ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych, obejmującej zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości);

– geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, obejmującej zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (powiatowa baza GESUT);

– gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

2) Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu baz danych, obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące rejestru cen nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych, obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000;

3) Tworzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu standardowych opracowań kartograficznych, co najmniej w jednej ze skal, tj. dla mapy ewidencyjnej w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 oraz dla mapy zasadniczej w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;

4) Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

5) Zakładanie osnów szczegółowych;

6) Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;

7) Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

 

Geodeta Powiatowy przy znakowaniu spraw używa symbolu GP

Godziny pracy Geodety Powiatowego:

poniedziałek 7:00 – 16:00

wtorek – czwartek 7:00 – 15:00

piątek 7:00 – 14:00

Translate »