Geolog Powiatowy

– Robert Gelmuda – Geolog Powiatowy 65 54017 79 Geolog Powiatowy wykonuje zadania należące do kompetencji starosty w zakresie prawa geologicznego i górniczego, a w szczególności: wykonywanie nadzoru nad sporządzaniem dokumentacji geologicznych złóż kopalin i (…)

Wydział Inwestycji i Rozwoju

Naczelnik, Fundusze Zewnętrzne – Iwona Blask tel. 65 540 17 96, e-mail: fundusze@powiat.wschowa.com.pl pok. 212 Zamówienia publiczne – Natalia Przygoda-Królak tel. 65 540 17 96, e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl pok. 212    Promocja i Rozwój – Izabela Walkowiak (…)

Wydziały starostwa

Komórki organizacyjne starostwa są zobowiązane do współdziałania ze sobą w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji. Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych należy między innymi: 1) realizacja zadań powiatu wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym, zawartych (…)

Wydział Organizacyjny, Edukacji i Spraw Społecznych

Wydział Organizacyjny, Edukacji i Spraw Społecznych Sekretarz Powiatu i Naczelnik Wydziału – Eliza Lebedyńska-Maj tel. 65 540 89 50, – Główny Księgowy Edukacji – Aneta Wolak-Bielecka tel. 65 540 89 53, – Obsługa biura Rady (…)

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska – Zbigniew Marciniak – Naczelnik Wydziału – pok. 305, tel. 65 540 22 06 – Ochrona Środowiska – pok. 306, tel. 65 540 17 79 – Budownictwo – pok. 307, (…)

Wydział Finansowy

Księgowość, Skarbnik Powiatu – pok. 316, tel. 65 540 74 26 Agnieszka Bagnowska – Skarbnik Powiatu Pracownicy Wydziału Finansowego: – Agnieszka Krzyżosiak, – Beata Malinowska, – Agnieszka Hornicka, – Małgorzata Golimowska-Kujawa. Do podstawowych zadań Wydziału (…)

Wydział Komunikacji i Dróg

Wydział Komunikacji i Dróg informuje, że w związku ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego – z dniem 1 lipca 2023 roku – przywrócony zostaje 30-dniowy termin na dokonanie zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (…)

Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej

Dominik Olejniczak – Audytor wewnętrzny, pok. 211, tel. 65 540 89 51 Do podstawowych zadań Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej należy między innymi: opracowywanie rocznych planów audytu / kontroli opracowywanie rocznych sprawozdań z realizacji planu (…)

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Andrzej Andrusiak – Naczelnik Wydziału, Obronność i zarządzanie kryzysowe Przemysław Gliński – pok. 301, tel. 65 540 57 46 Do zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego należy między innymi: 1) koordynowanie i nadzorowanie działań w zakresie porządku (…)