Wydziały starostwa

Komórki organizacyjne starostwa są zobowiązane do współdziałania ze sobą w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji. Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych należy między innymi: 1) realizacja zadań powiatu wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym, zawartych (…)

Wydział Organizacyjny, Edukacji i Spraw Społecznych

Wydział Organizacyjny, Edukacji i Spraw Społecznych Sekretarz Powiatu i Naczelnik Wydziału – Eliza Lebedyńska-Maj tel. 65 540 89 50, – Główny Księgowy Edukacji – Aneta Wolak-Bielecka tel. 65 540 89 53, – Obsługa biura Rady (…)

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska – Naczelnik – pok. 305, tel. 65 540 17 79 – Ochrona Środowiska – pok. 306, tel. 65 540 17 79 – Budownictwo – pok.307, tel. 65 540 17 68 (…)

Wydział Finansowy

Księgowość, Skarbnik Powiatu – pok. 316, tel. 65 540 74 26 Agnieszka Bagnowska – Skarbnik Powiatu Pracownicy Wydziału Finansowego: – Agnieszka Krzyżosiak, – Beata Malinowska, – Agnieszka Hornicka, – Małgorzata Golimowska-Kujawa. Do podstawowych zadań Wydziału (…)

Wydział Komunikacji i Dróg

Od 7 grudnia 2020 roku obowiązują nowe zasady obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji i Dróg. Niezmiennie wizyta w urzędzie będzie możliwa tylko i wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu. Rezerwacja wizyty w zakresie prawa jazdy (…)

Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej

Dominik Olejniczak – Audytor wewnętrzny, pok. 211, tel. 65 540 89 51 Do podstawowych zadań Stanowiska ds. audytu i kontroli finansowej należy między innymi: 1) opracowywanie rocznych planów kontroli i sprawozdań z realizacji planu kontroli, (…)

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Andrzej Andrusiak – Naczelnik Wydziału, Obronność i zarządzanie kryzysowe Przemysław Gliński – pok. 301, tel. 65 540 57 46 Do zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego należy między innymi: 1) koordynowanie i nadzorowanie działań w zakresie porządku (…)