Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Informator

Aktualności

Czasowe zamknięcie drogi Lipinki-Sława

W związku z prowadzonymi pracami dotyczącymi  realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1011F Sława – Krzepielów”  informujemy o konieczności czasowego zamknięcia drogi w godzinach ...

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1013F w Lginiu

Zarząd Powiatu Wschowskiego w związku z realizacją inwestycji drogowej pt.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1013F w Lginiu” na odcinku od km 0+000 (skrzyżowanie z drogą ...

Zajęcia „Jaka jest woda w Twojej okolicy” dla uczniów SOSW

Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie wzięli udział w praktycznych zajęciach edukacyjnych pn. „Jaka jest woda w Twojej okolicy”. Zajęcia realizowane były w nowej ekopracowni ...

Przebudowa drogi w Kowalewie rozpoczęta

Rozpoczęły się roboty budowlane związane z  realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1006F polegająca na wykonaniu chodnika prawostronnego w km od 0+100 do 1+054 ...

Przebudowa drogi w Łupicach rozpoczęta

Rozpoczęły się prace w miejscowości Łupice związane z realizacją inwestycji pn.  „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1016F na odcinku od km 0+000 do km 0+316,7 ...

Nowa ekopracownia dla I Zespołu Szkół

W I ZS we Wschowie otwarto nową Ekopracownię, którą utworzono w ramach realizacji projektu „Ochrona Środowiska dla Zrównoważonego Rozwoju w Powiecie Wschowskim” „To już piąta ...

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Powiat Wschowski w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata  2021–2025 pozyskał dofinansowanie w wysokości  27.000 zł na działania promujące czytelnictwo oraz zakup nowości ...

Postępowanie na przebudowę poddasza i dachu SOSW ogłoszone

Powiat ogłosił postępowanie na wybór wykonawcy na przebudowę poddasza i dachu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wschowie przy ul. Reymonta 1, w którym zlokalizowana jest Szkoła Podstawowa ...

Kwalifikacja wojskowa 2024 w Powiecie Wschowskim

W Powiecie Wschowskim trwa kwalifikacja wojskowa 2024. Pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej przyglądał się Starosta Andrzej Bielawski. „W tym roku młodzież z rocznika 2005 stawiła się ...

Na skróty

1RFIL
2FDS
3FRKF
4-RFRD
atsg-300x200
pl
KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca ochrony danych osobowych
w Starostwie Powiatowym we Wschowie zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Informujemy, że:
 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Starosta Wschowski z siedzibą Plac Kosynierów 1C, we Wschowie, 67-400 Wschowa, tel. 65/540 48 00, adres e-mail: powiat@wschowa.com.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym we Wschowie jest Pan Tomasz Wadas tel. 570 170 137, adres e-mail: iod@powiat.wschowa.com.pl
 3. Celem zbierania danych jest realizacja zadań określonych w przepisach prawa.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań określonych w przepisach prawa. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe ich zrealizowanie.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z prawem o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum państwowym, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

This will close in 20 seconds

Translate »