Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Informator

Aktualności

Akcja Krwiodawstwa w I Liceum Ogólnokształcącym we Wschowie

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Zana we Wschowie wraz ze Związkiem Strzeleckim “Strzelec” OSW JS 4047 Wschowa 07 czerwca w sali gimnastycznej szkoły organizuje zbiórkę ...

Dzień Samorządu Terytorialnego w Pałacu Prezydenckim

Wicestarosta Wschowski Pan Andrzej Bielawski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Wschowskiego Pan Krzysztof Grabka na zaproszenie Prezydenta Pana Andrzeja Dudy wzięli udział w uroczystości z okazji ...

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w SOSW we Wschowie

Do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie przyjechali uczniowie z miejscowości Herrnhut w Niemczech w ramach  Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Tematem przewodnim tegorocznych spotkań było hasło „CHCĘ ...

Zajęcia terenowo – laboratoryjne I ZS – jakość powietrza w naszym mieście

W ramach realizacji projektu „Ochrona środowiska dla zrównoważonego rozwoju w Powiecie Wschowskim” uczniowie I Zespołu Szkół wzięli udział w zajęciach terenowo-laboratoryjnych, poświęconych problemom jakości powietrza ...

Odsłonięto tablicę upamiętniającą Antoniego Żurawskiego

Na ścianie budynku „Oikos” przy ulicy Klasztornej odsłonięto tablicę poświęconą śp. Antoniemu Żurawskiemu, znanemu działaczowi “Solidarności Rolników Indywidualnych” i pierwszemu senatorowi RP z województwa leszczyńskiego. ...

X Ogólnopolski Maraton Przedszkolaków “Sprintem do maratonu”

Odbyła się X edycja Ogólnopolskiego Maratonu Przedszkolaków “Sprintem do Maratonu”, który zgromadził dzieci z dziewięciu przedszkoli ze Wschowy i Szlichtyngowej. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Pomocy ...

VIII Wschowski Marsz Akceptacji Osób z Niepełnosprawnościami pt. “Od malucha do seniora”

Odbyła się VIII edycja Marszu Akceptacji organizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “Nasz Ośrodek” oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka. Tegoroczna edycja, zatytułowana ...

Odbyła się I Sesja Rady Powiatu Wschowskiego kadencji 2024-2029

Odbyła się I Sesja Rady Powiatu Wschowskiego kadencji 2024 – 2029.   Radni złożyli uroczyste ślubowanie, a także dokonali pierwszych wyborów: – Przewodniczącym Rady został ...

Uroczyste ślubowanie pracownika samorządowego

Pani Katarzyna Dłubak z Wydziału Komunikacji i Dróg, po odbytej służbie przygotowawczej i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, złożyła w obecności Starosty Wschowskiego Andrzeja Bielawskiego uroczyste ...

Na skróty

1RFIL
2FDS
3FRKF
4-RFRD
atsg-300x200
pl
KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca ochrony danych osobowych
w Starostwie Powiatowym we Wschowie zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Informujemy, że:
 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Starosta Wschowski z siedzibą Plac Kosynierów 1C, we Wschowie, 67-400 Wschowa, tel. 65/540 48 00, adres e-mail: powiat@wschowa.com.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym we Wschowie jest Pan Tomasz Wadas tel. 570 170 137, adres e-mail: iod@powiat.wschowa.com.pl
 3. Celem zbierania danych jest realizacja zadań określonych w przepisach prawa.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań określonych w przepisach prawa. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe ich zrealizowanie.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z prawem o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum państwowym, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

This will close in 20 seconds

Translate »