Spotkanie Wojewody Lubuskiego z samorządowcami

Spotkanie Wojewody Lubuskiego z samorządowcami

W Starostwie Powiatowym we Wschowie odbyło się zorganizowane przez Starostę Wschowskiego Andrzeja Bielawskiego spotkanie samorządowców z terenu Powiatu Wschowskiego z Wojewodą Lubuskim. Wojewoda Lubuski Władysław Daj...

Multimedia juz w szkole

Multimedia juz w szkole

Zakończyliśmy realizację zadania w ramach programu „Aktywna Tablica” – informuje Starosta Wschowski Andrzej Bielawski. I Zespół Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie doposażony został w sprzęt o wartości 52 500,00...

Stypendium dla ucznia Staszica

Stypendium dla ucznia Staszica

Za wybitne osiągnięcia sportowe, uczeń I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie Gabriel Dziełakowski otrzymał co miesięczne stypendium ufundowane przez Radną Sejmiku Województwa Lubuskiego Panią Małgorzatę ...

Spotkanie z Posłem na Sejm Markiem Astem

Spotkanie z Posłem na Sejm Markiem Astem

Starosta Wschowski Andrzej Bielawski spotkał się z Posłem na Sejm RP Panem Markiem Astem. Rozmowy dotyczyły obecnie realizowanych, dzięki wsparciu Pana Posła inwestycji oraz nowego naboru wniosków o dofinansowanie z R...

Podziękowanie dla uczniów i nauczycieli Staszica

Podziękowanie dla uczniów i nauczycieli Staszica

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak przekazał uczniom i nauczycielom I Zespołu Szkół we Wschowie podziękowanie za okazane wsparcie i wyrazy uznania dla żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej i policjantó...

Nowy obowiązek Stowarzyszeń

Nowy obowiązek Stowarzyszeń

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.) stowarzyszenia, które wpisane są do Krajowego Rejestru Są...

Podziękowanie za współpracę

Podziękowanie za współpracę

W imieniu swoim oraz pracowników Starostwa Powiatowego we Wschowie dziękuję Pani Marcie Panicz-Szajnkenig, I Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa za dotychczasową współpracę z samorządem powiatowym. Mając w pami...

wszystkie aktualności »

Kalendarium

linia linia
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Fundusz Dróg Samorządowych
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Portal e-budownictwo.pl
linia
wschowa.pl slawa.pl szlichtyngowa.pl


Publikacja Powiatu Wschowskiego