Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Informator

Aktualności

Ścieżka pieszo-rowerowa Sława – Lipinki na ukończeniu

Trwają prace budowlane związane z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1011F Sława – Krzepielów – Etap I”. Inwestycja jest prowadzona w trybie „zaprojektuj ...

I Konwent Powiatów Województwa Lubuskiego

W Żaganiu odbył się I Konwent Powiatów Województwa Lubuskiego.Samorządowcy podczas spotkania wybrali nowe władze Konwentu, a także podjęli pierwszą dyskusję w najpilniejszych sprawach związanych z ...

Audyt Krajobrazowy Województwa Lubuskiego – konsultacje społeczne

Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński zaprasza na konsultacje społeczne Audytu Krajobrazowego, które odbędą się w Urzędzie Marszałkowskim ul. Podgórna 7 w Zielonej Górze w Sali kolumnowej dnia 14.06.2024 ...

Trwa przebudowa i rozbudowa drogi Górczyna – Zamysłów

Na trasie Górczyna Zamysłów trwa przebudowa i rozbudowa drogi nr 1009F. Projekt zakłada powstanie nowej nawierzchni jezdni, która została poszerzona. Wykonano ciąg pieszo-rowerowy na całej ...

Kondolencje

Dofinansowanie z PFRON na zakup autobusu

Powiat Wschowski otrzymał dofinansowanie z PFRON w wysokości 351 500,00 zł na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wschowie przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “Nasz ...

Aktywna przerwa w SOSW we Wschowie

„Aktywna Przerwa”  jest to zadanie publiczne, na które Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera “Bliżej Autyzmu” pozyskało dotację od Zarządu Powiatu Wschowskiego. Miejscem ...

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego podpisano umowę na zakup sprzętu

Oprócz najczęściej pojawiających napraw dróg i renowacji zbiorników retencyjnych, samorządy chcą też przeznaczyć pieniądze na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, potrzebnego do zakładania ...

Ochrona środowiska dla zrównoważonego rozwoju w Powiecie Wschowskim

Starosta Wschowski Pan Waldemar Starosta wraz z Wicestarostą Panem Andrzejem Bielawskim podpisali umowę o dofinansowanie projektu pt. “Ochrona środowiska dla zrównoważonego rozwoju w Powiecie Wschowskim”. ...

Na skróty

1RFIL
2FDS
3FRKF
4-RFRD
atsg-300x200
pl
KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca ochrony danych osobowych
w Starostwie Powiatowym we Wschowie zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Informujemy, że:
 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Starosta Wschowski z siedzibą Plac Kosynierów 1C, we Wschowie, 67-400 Wschowa, tel. 65/540 48 00, adres e-mail: powiat@wschowa.com.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym we Wschowie jest Pan Tomasz Wadas tel. 570 170 137, adres e-mail: iod@powiat.wschowa.com.pl
 3. Celem zbierania danych jest realizacja zadań określonych w przepisach prawa.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań określonych w przepisach prawa. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe ich zrealizowanie.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z prawem o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum państwowym, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

This will close in 20 seconds

Translate »