Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

W dniu 10 lipca 2014 r. o godz. 15.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyło się spotkanie powiatowe dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i pracowników jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Wschowskiego. Zebranych przywitał Starosta (…) czytaj dalej »

Powiat Wschowski w Związku Powiatów Lubuskich

Powiat Wschowski w Związku Powiatów Lubuskich

W dniu 04 lipca br. Przewodniczący Rad Powiatów na posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego w Świebodzinie podpisali Statut Związku Powiatów Lubuskich i zgłoszenie utworzenia związku, co stanowi kontynuację procesu powołania ZPL. Powiat Wschowski reprezentował Starosta (…) czytaj dalej »

Wystawa archiwalnych fotografii

Wystawa archiwalnych fotografii

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, które odbędą się w Muzeum Ziemi Wschowskiej 26-28 września 2014 roku, zorganizowana zostanie wystawa archiwalnych fotografii, poświęcona mieszkańcom dawnych kresów wschodnich, osiadłym po 1945 r. na terenie powiatu wschowskiego. Zwracamy (…) czytaj dalej »

NARESZCIE WAKACJE !!!

NARESZCIE WAKACJE !!!

W piątek 27 czerwca uczniowie polskich szkół odebrali świadectwa i rozpoczęli wakacje. W I Zespole Szkół im. Stanisław Staszica we Wschowie uroczystość pożegnania roku szkolnego rozpoczęła się o 8:30 na boisku szkolnym. Nauczycieli i uczniów (…) czytaj dalej »

Oferta dydaktyczna CKUiP

Oferta dydaktyczna CKUiP

    Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE trzyletnie absolwenci szkół zawodowych mają możliwość pobierania nauki w trybie dwuletnim SZKOŁY POLICEALNE dwuletnie na podbudowie szkoły średniej technik informatyk technik administracji technik rachunkowości (…) czytaj dalej »

wszystkie aktualności »

Kalendarium

Informator

Planowane wyłączenia prądu

Wschowa w dniach: 2014-07-30, w godzinach: 07:30 – 14:00 w gm. Wschowa; Tylewice 39, 39A, 40, 41, 43 baza Z B O;   Wschowa w dniach: 2014-07-31, w godzinach: 08:30 – 13:00 w gm. Wschowa; (…) czytaj dalej »

Stypendia Pomostowe dla maturzystów

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum uczestniczy w realizacji XIII edycji programu Stypendiów Pomostowych prowadzonego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. Współfinansujemy stypendia na pierwszy rok studiów dla młodych zdolnych osób pochodzących z małych miejscowości i z rodzin (…) czytaj dalej »

Planowane wyłączenia prądu

Posterunek Energetyczny Sława w dniach: 2014-07-29, w godzinach: 09:30 – 13:00 w miejscowości Sława ul. Odrodzonego Wojska Polskiego nr 17 oraz działki nr 621/23 do 30, 621/33, 621/36, 621/40, 621/42 do 44, 621/48 (…) czytaj dalej »

Mikrodotacje dla organizacji pozarządowych

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze informuje, iż z dniem 01 czerwca 2014 roku rozpoczęła się pierwsza edycja projektu TRAMPOLINA – regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich w formie wspierania realizacji zadania przez Ministerstwo Pracy (…) czytaj dalej »

NOWA USTAWA O ZBIÓRKACH

Portal zbiórki.gov.pl ruszy w momencie wejścia w życie ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, czyli po 3 miesiącach od opublikowania jej w Dzienniku Ustaw. Ustawa zniesie wprowadzony w 1933 (…) czytaj dalej »

„Stypendia pomostowe” dla studentów I roku studiów wyższych

Agencja Nieruchomości Rolnych we współpracy z Fundacją Przedsiębiorczości będzie kontynuowała w roku akademickim 2014/2015 realizację programu p.n. „Stypendia pomostowe” dla studentów I roku studiów wyższych. www.stypendia-pomostowe.pl O stypendia mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści, spełniający następujące kryteria: (…) czytaj dalej »

Rok 2014 – Rokiem Jana Karskiego

100 lat temu, 24 kwietnia 1914 r. urodził się Jan Karski. W czasie II wojny światowej jako kurier Polskiego Państwa Podziemnego i Rządu RP na Uchodźstwie przewoził na Zachód tajne informacje o życiu w okupowanej (…) czytaj dalej »

Informacja PCPR we Wschowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuję, że od dnia 01.01.2014r.  uległy zmianie  dni i godziny przyjęć specjalistów w PUNKCIE SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ ul. Pl. Kosynierów 1c, tel. 065 540 89 55 Godziny przyjęć specjalistów: (…) czytaj dalej »

Szkolenia dla firm

Fundacja Przedsiębiorczość wraz z firmą Consultor Sp.z o.o., zapraszają do wzięcia udziału w projekcie Wykwalifikowany pracownik w ramach działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, (…) czytaj dalej »

Pomoc w wyszukiwaniu partnerów gospodarczych- OPZL

 Chcesz nawiązać kontakty gospodarcze z firmami w Niemczech? Pomożemy Ci w wyszukiwaniu partnerów gospodarczych.   Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, w ramach projektu „WIKOB Biuro Koordynacji Gospodarczej Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr”, pomaga przedsiębiorcom z sektora małych i średnich (…) czytaj dalej »

Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w województwie lubuskim

Informujemy o możliwości  pozyskania przez przedsiębiorców działających w województwie lubuskim dodatkowych źródeł finansowania w postaci preferencyjnych pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielanych przez działające w regionie instytucje otoczenia biznesu.   Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe działające na (…) czytaj dalej »