Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

18 listopada 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyły się konsultacje bezpośrednie z przedstawicielami  organizacji pozarządowych, działających na terenie Powiatu Wschowskiego dot. projektu „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok (…)

Zgłaszanie propozycji do projektu „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”

EP.523.1.2015                                                                                                             Wschowa, dnia 17.07.2015r. Zarząd Powiatu Wschowskiego rozpoczął prace nad przygotowaniem projektu „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”. W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 (…)

Protokół z przebiegu konsultacji

Wschowa, dnia 12.11.2013 r. EP.0006.15.2013  Protokół z przebiegu konsultacji dot. projektu  „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014”    Celem przeprowadzonych konsultacji było przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu rocznego „Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego (…)