Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Wschowskiego w sprawie konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”

Print Friendly, PDF & Email

Ogłoszenie

Zarządu Powiatu Wschowskiego

z dnia 19 września 2017 r.

w sprawie konsultacji projektu

„Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi

na rok 2018”

 

Konsultacje przeprowadzone będą w dniu 28 września 2017 r. o godz. 15.30.  w Starostwie Powiatowym we Wschowie na III piętrze w sali konferencyjnej w formie warsztatów z objaśnianiem znaczenia proponowanych zapisów projektu Programu współpracy przez Pana Waldemara Weihsa.

Dlaczego konsultacje „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” są tak ważne?

Program współpracy to podstawowy dokument, określający zasady współpracy realizowanej na poziomie powiatu, a więc wpływa bezpośrednio na możliwości pozyskiwania środków na działania podejmowane przez organizacje pozarządowe.

Uczestnicząc w konsultacjach organizacje mają wpływ między innymi na:

Ø  Priorytetowe obszary zadań publicznych, które będą mogły być finansowane w 2018 r. Jeżeli Państwa obszar działalności nie będzie ujęty w Programie, to nie będzie organizowanych konkursów na ten obszar;

Ø  Formy współpracy, które nie tylko są finansowe, ale bardzo wiele jest możliwości współpracy pozafinansowej. Brak zapisu w Programie jakiejś formy ogranicza Państwu możliwości współpracy z Powiatem;

Ø  Sposób pracy komisji konkursowych opiniujących oferty organizacji w konkursach. Nie trzeba tłumaczyć jak istotne ma to znaczenie w procesie transparentności przyznawania dotacji.

Podczas spotkania przedstawiona zostanie również propozycja bezpłatnych szkoleń prawidłowego pisania ofert, rozliczania i sprawozdawczości z realizowanych ofert, obowiązków formalnych w organizacji oraz księgowości.

Konsultacje mają charakter opiniodawczy i ich wyniki nie są wiążące dla organów Powiatu Wschowskiego. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół i ogłoszony do 27 października 2017 r. na stronie internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego we Wschowie.

 

Prowadzący Pan Waldemar Weihs – działacz społeczny, animator, trener i ekspert w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych, budowania partnerstw/koalicji/związków, współpracy pomiędzy organizacjami i innymi sektorami. Także moderator i superwizor. Inicjator współpracy ze Wschodem. Miłośnik podniebnych podróży. Przez 9 lat działał i pracował w MONAR-ze w Zielonej Górze i Nowej Soli, a potem w Jeleniej Górze, Zgorzelcu oraz Wałbrzychu. Przez 2 lata pełnił funkcję pełnomocnika wojewody jeleniogórskiego ds. zapobiegania narkomanii. Od 1993 r. związany ze Stowarzyszeniem „Jowisz”, przekształconym w 2004 r. w Fundację „Merkury”. W latach 1996-2001 szef dwóch stacji radiowych: Radia “Jowisz” w Jeleniej Górze i potem także Radia “Wałbrzych” (przekształconych w mini sieć Twoje Radio). Inicjator i twórca Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz koalicji i związków organizacji na Dolnym Śląsku. W latach 2004-2016 pełnił funkcję prezesa, a od 2017 r. pełni funkcję wiceprezesa w Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Pełni funkcję prezesa Fundacji „Merkury” w Wałbrzychu, z przedstawicielstwem w Zielonej Górze.

 

projekt programu na 2018 rok

Translate »