Fundusze unijne

Budżet Państwa

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej