Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Przebudowa drogi powiatowej nr 1006F polegająca na wykonaniu chodnika prawostronnego w km od 0+100 do km 1+054 oraz kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu pasa drogowego

Print Friendly, PDF & Email
Translate »