Fundusze europejskie na lata 2014-2020

Portal Funduszy Europejskich https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/   Program Regionalny dla Województwa Lubuskiego:  RPO Lubuskie 2020 http://rpo.lubuskie.pl//web/guest Program Infrastruktura i Środowisko https://www.pois.gov.pl/ Program Inteligentny Rozwój https://www.poir.gov.pl/ Program Wiedza Edukacja Rozwój https://www.power.gov.pl/ Program Polska Cyfrowa https://www.polskacyfrowa.gov.pl/ Program Polska Wschodnia (…)

Dotacje unijne dla przedsiębiorstw

Wsparcie dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/wsparcie-dla-mikro-malych-lub-srednich-przedsiebiorcow/ Lubuskie Bony Rozwojowe http://www.bony.region.zgora.pl/ (…)

Punkty informacyjne 2007-2013

Punkt Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (prowadzony we współpracy z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej ) ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa pn. – pt. 8.00-18.00 sob. 10.00-16.00 tel.: (22) 626 06 32, 626 06 33 fax: (22) (…)

Programy unijne na lata 2007-2013

W latach 2007-2013 w Polsce pomoc finansowa z funduszy unijnych przyznawana będzie w ramach programów operacyjnych (krajowych i regionalnych) stanowiących narzędzia realizacji Narodowej Strategii Spójności. W programach operacyjnych określone są typy przedsięwzięć, na które przewiduje (…)