Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Informator

Aktualności

Odbyła się IV nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Wschowskiego

W dniu 17.07.2024 r. odbyła się IV nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Wschowskiego. Na sesji podjęto następujące uchwały: w sprawie wysokości diet dla radnych i rozliczania ...

Umowa na przebudowę poddasza i dachu budynku SOSW podpisana

Starosta Wschowski Pan Waldemar Starosta i Wicestarosta Pan Andrzej Bielawski podpisali umowę na wykonanie zadania pn.”Przebudowa poddasza i dachu na budynku SOSW we Wschowie przy ...

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nieczynna

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wschowie z filią w Sławie informuje, że Poradnia – filia Sława będzie nieczynna w okresie od 15.07.2024 r. do 02.08.2024 r., ...

Cyberbezpieczny Samorząd  w Powiecie Wschowskim

Powiat Wschowski zawarł  umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu w ramach konkursu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd. Projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd  w Powiecie Wschowskim” realizowany jest ...

Postępy prac w Kowalewie

W Kowalewie trwają roboty budowlane związane z  realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1006F polegająca na wykonaniu chodnika prawostronnego w km od 0+100 do ...

Lucyna Kowalczykowska ponownie dyrektorem SOSW

Dnia 23 maja 2024 r. Zarząd Powiatu Wschowskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka we Wschowie w związku z kończącą ...

Realizacja inwestycji w Łupicach trwa

Kolejny etap podczas realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1016F na odcinku od km 0+000 do km 0+316,7 wraz z przebudową skrzyżowań oraz budową ...

35-lecie pracy zawodowej

Z okazji Jubileuszu 35-lecia pracy zawodowej Starosta Wschowski Pan Waldemar Starostwa oraz Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych Pani Maja Woźna złożyli gratulacje Pani Dorocie ...

Trwają prace budowlane na odcinku Osowa Sień – Dębowa Łęka

Trwają prace budowlane związane z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa z rozbudową dróg powiatowych nr 1012F i 1054F w Osowej Sieni i Dębowej Łęce – etap ...

Na skróty

1RFIL
2FDS
3FRKF
4-RFRD
atsg-300x200
pl
KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca ochrony danych osobowych
w Starostwie Powiatowym we Wschowie zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Informujemy, że:
 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Starosta Wschowski z siedzibą Plac Kosynierów 1C, we Wschowie, 67-400 Wschowa, tel. 65/540 48 00, adres e-mail: powiat@wschowa.com.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym we Wschowie jest Pan Tomasz Wadas tel. 570 170 137, adres e-mail: iod@powiat.wschowa.com.pl
 3. Celem zbierania danych jest realizacja zadań określonych w przepisach prawa.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań określonych w przepisach prawa. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe ich zrealizowanie.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z prawem o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum państwowym, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

This will close in 20 seconds

Translate »