Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Zakup sprzętu do prowadzenia gospodarki wodnej na terenie Powiatu Wschowskiego

Print Friendly, PDF & Email

Powiat Wschowski zrealizował ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach priorytetu “Gospodarka wodna” zadanie pt. “Zakup sprzętu do prowadzenia gospodarki wodnej na terenie Powiatu Wschowskiego”.

Zakres zadania obejmował zakup fabrycznie nowego sprzętu niezbędnego do prowadzenia gospodarki wodnej na terenie Powiatu Wschowskiego.

 

W ramach zadania zakupiony został:

1) osprzęt do ciągników rolniczych, w tym:

– ramię hydrauliczne profesjonalne do ciągnika KUBOTA M135 GX,

– ramię hydrauliczne profesjonalne do ciągnika URSUS 9014H,

– głowica do koszenia trawy i krzaków,

– głowica do ścinki poboczy,

– głowica do pogłębiania rowów,

– głowica do cięcia krzaków gałęzi drzew (piły),

– głowica do cięcia krzaków gałęzi drzew (gilotyna),

– głowica do niszczenia zielska,

2) koparko-ładowarka.

 

Celem zadania było rozwiązanie problemów gospodarki wodnej na terenie Powiatu Wschowskiego, poprzez zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia prac przy udrażnianiu rowów przy drogach powiatowych i ochrony przeciwpowodziowej.

 

Powiat Wschowski posiadał braki w wyposażeniu w sprzęt niezbędny do utrzymania należytego stanu rowów przydrożnych. Posiadał dwa ciągniki i dwie kosiarki, brakowało natomiast specjalistycznego osprzętu do ciągników oraz koparko-ładowarki. Niepodjęcie się realizacji zadania powodowałoby dalszą degradację rowów odwadniających przy drogach powiatowych, co miałoby negatywny wpływ na gospodarkę wodną.

Realizacja zadania pozwoliła na poprawę stanu technicznego 100 km rowów przy drogach powiatowych.

 

Całkowity koszt realizacji zadania – 580.068,00 zł, w tym:

– 50% wartości zadania stanowi dotacja ze środków WFOŚiGW w wysokości  290.034,00 zł,

– 50% wartości zadania stanowi pożyczka ze środków WFOŚiGW w wysokości  290.034,00 zł.

 

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

wfosigw_0

Translate »