Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Zakup sprzętu na potrzeby wsparcia zarządzania i reagowania kryzysowego w Powiecie Wschowskim

Print Friendly, PDF & Email

Powiat Wschowski otrzymał ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach priorytetu “ Zagrożenia środowiska” dotację inwestycyjną na realizację zadania pt. „Zakup sprzętu do prowadzenia gospodarki wodnej na terenie Powiatu Wschowskiego”.

 

W ramach zadania zakupiony został sprzęt pozwalający na wsparcia systemu zarządzania i reagowania kryzysowego:

podwozie samochodu ciężarowego,

– pług odśnieżny,

– posypywarka.

 

Celem działania jest wsparcie systemu zarzadzania i reagowania kryzysowego na terenie powiatu wschowskiego.

 

Sprzęt zakupiony w ramach zadania będzie stanowił wsparcie techniczne dla powiatowego systemu zarzadzania kryzysowego w zakresie reagowania i usuwania skutków zagrożeń na terenie powiatu wschowskiego, w szczególności poprzez zapobieganie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz do zapobiegania i likwidacji skutków poważnych awarii/wypadków.

 

Realizacja zadania pozwoli na uzyskanie efektu:

– rzeczowego – zakup 3 szt. sprzętu,

– ekologicznego – skrócenie czasu reakcji służb reagowania kryzysowego.

 

Zakupiony sprzęt posiada asymetrię obrazu posypywania, która umożliwia jednoczesne posypywanie obu pasów jezdni, co daje dodatkowy aspekt ekologiczny, ze względu na brak konieczności powtórnego przejazdu posypywarki drugim pasem jezdni, co przyczyni się do mniejszego zużycia paliwa i emisji spalin. Pozwoli również na ograniczenie wysypywania solanki poza pas jezdni do przydrożnych rowów oraz na pola uprawne. 

 

Całkowity koszt realizacji zadania – 652 396,92 zł:

– 50% wartości zadania stanowi dotacja ze środków WFOŚiGW w wysokości  – 326 198,46 zł

– 50% wartości zadania stanowi dofinansowanie z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 326 198,46 zł.

 

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

Translate »