Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Przebudowa drogi powiatowej nr 1017F Stare Strącze – Lipinki w km 0+000 do 1+655

Print Friendly, PDF & Email

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Inwestycja realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres prac na odcinku drogi powiatowej nr 1017F od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 319  w Starym Strączu do byłego przejazdu kolejowego w kierunku miejscowości Lipinki obejmuje m.in. przebudowę istniejącej jezdni i chodników, przebudowę istniejącego skrzyżowania z drogą gminną, przebudowę zjazdów, rowów i przepustów melioracyjnych, przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, humusowanie i obsianie trawą terenów i pasów zieleni.

Celem projektu jest wsparcie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich, poprzez poprawę stanu infrastruktury drogowej na odcinku 1655 m, pozwalającą na zwiększenie dostępności komunikacyjnej obszarów objętych zakresem inwestycji, podniesienie komfortu jazdy i skrócenie czasu przejazdu drogą.

Wartość dofinansowania z środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 3.000.000,00 zł

Całkowity koszt realizacji projektu (wydatki objęte umową o dofinansowanie): 6.584.791,31 zł

Całkowity koszt inwestycji: 6.706.013,84 zł

Translate »