Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Dostępny samorząd w Powiecie Wschowskim

Print Friendly, PDF & Email

Zadanie “Dostępny samorząd w Powiecie Wschowskim” realizowane jest w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pt. „Dostępny samorząd – granty” w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

 

Projektem objętych zostanie 10 jednostek organizacyjnych Powiatu Wschowskiego: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wschowie, I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wschowie, I Zespół Szkół we Wschowie, Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy we Wschowie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie z Filą w Sławie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie, Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie, Dom Dziecka we Wschowie oraz dwa Domy Dziecka w Sławie.

 

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej tych jednostek dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób niepełnosprawnych.

 

Każda z jednostek otrzyma pętlę indukcyjną oraz pakiet dostępnościowy obejmujący: opracowanie na strony internetowe tekstu odczytywalnego maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania. W zależności od potrzeb poszczególnych jednostek zakupione zostaną również materace ewakuacyjne, abonamenty online na tłumacza języka migowego oraz tablety umożliwiające komunikację alternatywną.

 

Wartość projektu / wysokość grantu: 99.112,40 zł

 
Translate »