Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Cyfrowy Powiat

Print Friendly, PDF & Email

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – konkurs grantowy „Cyfrowy Powiat”.

Celem projektu jest rozwój cyfrowy Powiatu Wschowskiego i jednostek podległych oraz wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa. 

W ramach grantu planowany jest zakup nowego sprzętu komputerowego, sprzętu do serwerowni i specjalistycznego oprogramowania. Poszczególne działania będą realizowane w ramach cyfryzacji oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowym systemom informatycznym.

Wartość projektu: 100.274,15 zł

Wysokość otrzymanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 100.274,15 zł

 

Translate »