Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Doposażenie pracowni zawodowych w I Zespole Szkół we Wschowie

Print Friendly, PDF & Email

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna , Działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formuła ZIT.

 

Głównym celem projektu była poprawa jakości infrastruktury oświatowej w Powiecie Wschowskim, podnosząca jakość kształcenia w obszarze wiodących przedmiotów z zakresu spedycji, ekonomii i informatyki oraz pracowni egzaminacyjnej i wyrównująca szanse rozwojowe uczniów oraz uczennic z obszarów wiejskich i małych miast.

 

Całkowity koszt projektu – 415.752,99 zł

w tym:

– Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 353.390,02 zł

– wkład własny Powiatu Wschowskiego – 62.362,97 zł

Okres realizacji projektu: 07/2017 – 12/2018

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

 

Translate »