Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wschowie

Print Friendly, PDF & Email

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna , Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT .

W ramach projektu przeprowadzona została głęboka modernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie, stanowiącego jednostkę organizacyjną Powiatu Wschowskiego.

Celem projektu było zwiększenie efektywności energetycznej budynku I Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie.

Projekt polegał na kompleksowej modernizacji energetycznej budynku użyteczności publicznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne. Projekt realizowany był w zakresie: ocieplenia obiektu, wymiany okien zewnętrznych, wymiany oświetlenia na energooszczędne, przebudowy systemu grzewczego (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), przebudowy systemu wentylacji (w tym budowy układu odzysku ciepła z wywiewanego powietrza wentylacyjnego, w tym wykorzystaniu instalacji OZE w modernizowanym budynku. Realizacja projektu spowoduje wzrost jakości życia w regionie poprzez poprawę jakości powietrza w wyniku zmniejszenia emisji zanieczyszczeń dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w budynku użyteczności publicznej. Spadek zapotrzebowania na paliwo wpłynie bezpośrednio na zmniejszenie emisji szkodliwych produktów powstających przy spalaniu paliw opałowych.

Całkowity koszt projektu – 4.553.018,02 zł

w tym:

– Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 3.031.654,19 zł

– wkład własny Powiatu Wschowskiego – 1.521.363,83 zł

Okres realizacji projektu: 08/2015 – 08/2018

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

 

Translate »