Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Budowa Centrum Rehabilitacji dla Dzieci przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Wschowie

Print Friendly, PDF & Email

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy we Wschowie jest największą placówką kształcenia specjalnego w województwie lubuskim. Uczniowie SOSW mają opracowany program edukacyjno-terapeutyczny stymulujący rozwój, który dodatkowo jest skoordynowany z programem rehabilitacyjnym. Realizacja takiego programu wymaga zapewnienia jednak odpowiednich warunków. Na wyposażeniu szkoły znajdują się nowoczesne pomoce dydaktyczne, urządzenia i specjalistyczny sprzęt do rehabilitacji i rewalidacji uczniów zakupiony ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatu Wschowskiego w ramach Programu „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”, barierę stanowiło natomiast niewystarczające zaplecze lokalowe.

W ramach projektu wybudowano zatem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Wschowie Centrum Rehabilitacji dla niepełnosprawnych dzieci, w którym terapia uczniów będzie mogła się odbywać w odpowiednio do tego stworzonych warunkach. W obiekcie mieścić się będą cztery gabinety: lekarski, logopedyczny, psychologa i zajęć indywidualnych oraz sale rehabilitacyjne: sala gimnastyki, gabinet fizykoterapii, sala zajęć kulinarnych i plastycznych, sala do chromoterapii i aromatoterapii, sala zajęć manualnych, sala do rehabilitacji zajęciowej, sala doświadczania świata, sala do zabaw z wodą. Cały obiekt przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Całkowity koszt projektu – 2 420 496,78 zł

w tym:

– Wkład własny Powiatu Wschowskiego – 1 820 496,78 zł
– Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 420 000,00 zł
– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 180 000,00 zł

Translate »