Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Przebudowa budynku internatu pod potrzeby Specjalnego Ośrodka Szklono – Wychowawczego we Wschowie

Print Friendly, PDF & Email

Projekt zrealizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Celem realizacji zadania jest stworzenie warunków do zapewnienia niepełnosprawnym uczniom optymalnych warunków do nauki i terapii.

W ramach zadania przebudowano budynek po byłym internacie, celem zaadaptowania go na potrzeby SOSW. Zakres wykonanych prac obejmował:

–     rozbudowę budynku o nowy hol wejściowy,

–     wykonanie izolacji termicznej 3 ścian zewnętrznych budynku,

–     odtworzenie elewacji budynku,

–     przebudowę wewnętrznych części budynku, w celu dostosowania obiektu pod względem funkcjonalno-przestrzennym do potrzeb SOSW,

–     wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Obiekt jest w pełni przystosowany do możliwości poruszania się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. W budynku zainstalowana jest osobowa winda o napędzie hydraulicznym służąca do transportu osób niepełnosprawnych.

Całkowity koszt realizacji – 1.674.185,70 zł

w tym:

– PFRON – 500.000,00 zł

– wkład własny Powiatu Wschowskiego – 1.174.185,70 zł

Okres realizacji projektu: 09/2013 – 09/2015

Translate »