Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby SOSW we Wschowie

Print Friendly, PDF & Email

Projekt zrealizowany ze środków Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru D „Program wyrównania różnic między regionami III”.

Celem projektu było zmniejszenie barier transportowych, na które napotykają niepełnosprawni uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie.

W ramach projektu zakupiony został autobus dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym również na wózkach inwalidzkich.

Dzięki realizacji projektu poprawione zostały warunki w dostępie do nauki, terapii i rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym we Wschowie.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 276.750,00 zł

w tym:
PFRON – 170.825,17 zł,
Powiat Wschowski – 105.924,83 zł.

PFRON

Translate »