Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Nabór wniosków w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Print Friendly, PDF & Email

Jednostka Centralna Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży zaprasza wnioskodawców wymiany szkolnej i pozaszkolnej z obszaru Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” do składania wniosków o dofinansowanie polsko-niemieckich projektów młodzieżowych, realizowanych w 2009 roku.

Wnioski mogą składać osoby prawne (w wyjątkowych wypadkach również osoby fizyczne) w Niemczech i w Polsce, które są w stanie wziąć na siebie prawną, specjalistyczną i pedagogiczną odpowiedzialność za przeprowadzenie polsko-niemieckiego spotkania. Wniosek musi być składany zawsze wspólnie z partnerem (zarówno przez stronę goszczącą, jak i przez gospodarzy). Warunkiem przyznawania dotacji jest rzeczywiste spotkanie, tzn. młodzież z obu krajów musi wspólnie brać udział w realizacji całości programu.

Przykłady programów:

• spotkania młodzieży z Polski i Niemiec

• spotkania polsko-niemieckie z młodzieżą z kraju trzeciego

• praktyki i hospitacje

• kursy kształceniowe dla animatorów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży

• podróże do miejsc pamięci

• publikacje, media

Kompletnie wypełniony wniosek wraz z programem i ew. załącznikami należy złożyć 3 miesiące przed realizacją projektu.

Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” prosi, aby składać wszystkie wnioski do końca lutego 2009 roku w celu zaplanowania przez jednostkę centralną środków finansowych na dany rok.

Wszelkie niezbędne formularze znajdują się na stronie www.euroregion-snb.pl w zakładce PNWM oraz na stronie www.pnwm.org.

Translate »