Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Terminy konkursów dotacyjnych Fundacji Batorego w 2009 roku

Print Friendly, PDF & Email

W 2009 roku dotacje przyznawane będą w ramach następujących programów:

Równe Szanse

Lokalne Programy Stypendialne

Wnioski o dotacje mogą składać tylko zaproszone organizacje.

Termin składania wniosków – do 31 marca 2009

Rozstrzygnięcie konkursu – do 30 maja 2009

Kolorowa Akademia

Wnioski o dotacje mogą składać tylko zaproszone organizacje, które złożyły listy intencyjne w 2008 roku.

Zaproszenie wybranych organizacji do złożenia wniosku – do 10 lutego 2009

Termin składania wniosków – do 15 kwietnia 2009

Rozstrzygnięcie konkursu – do 30 maja 2009

Masz Głos, Masz Wybór

Wnioski mogą składać tylko organizacje, które uczestniczą w akcji „Masz głos, masz wybór”

Rejestracja organizacji i termin składania wniosków – do 28 lutego 2009

Rozstrzygnięcie konkursu – do 9 marca 2009

Działania Strażnicze

Konkurs na działania realizowane w roku 2009

Termin składania listów intencyjnych – do 3 listopada 2008

Termin składania wniosków – do 12 grudnia 2008

Rozstrzygnięcie konkursu – do 20 stycznia 2009

Terminy i zasady konkursu na działania realizowane w 2010 roku zostaną podane we wrześniu 2009 roku.

Edukacja Prawna

Prawo w interesie publicznym

Termin składania listów intencyjnych – do 23 stycznia 2009

Termin składania wniosków – do 15 lutego 2009

Rozstrzygnięcie konkursu – do 1 kwietnia 2009

Instytucje Obywatelskie

Dotacje instytucjonalne

Termin składania listów intencyjnych – do 17 sierpnia 2009

Termin składania wniosków – do 16 listopada 2009

Rozstrzygnięcie konkursu – do 31 grudnia 2009

Koalicje obywatelskie

Termin składania wniosków – do 1 grudnia 2008

Rozstrzygnięcie konkursu – do 28 lutego 2009

W 2009 roku nie planujemy otwartego konkursu dotacyjnego w ramach projektu Koalicje obywatelskie.

Aktywny obywatel

Zakres tematyczny, terminy i zasady konkursu dotacyjnego w 2009 roku zostaną podane 21 stycznia.

Memoria

Termin składania wniosków – do 27 lutego 2009

Rozstrzygnięcie konkursu – do 2 kwietnia 2009

Partnerstwo Inicjatyw Społecznych

Terminy i zasady ubiegania się o odtacje w 2009 roku zostaną podane 1 lutego.

Wschód-Wschód

Projekty realizowane w Polsce

Terminy składania wniosków:

23 lutego 2009 (realizacja projektów od 23 maja 2009)

24 sierpnia (realizacja projektów od 24 listopada 2009)

Projekty realizowane za granicą

Terminy składania wniosków: nie później niż 2 tygodnie przed terminem wyjazdu.

Integracja europejska

Listy intencyjne przyjmowane są przez cały rok.

Inicjatywy Obywatelskie w Europie Wschodniej

Regionalne organizacje partnerskie

Wnioski o dotacje mogą składać tylko zaproszone organizacje partnerskie.

Termin składania wniosku dla organizacji partnerskich wybranych w roku 2005 – do 31 stycznia 2009

Termin składania wniosku dla organizacji partnerskich wybranych w roku 2006 – do 31 lipca 2009

Specyficzne wymagania i formularze, które należy wypełnić składając wniosek w ramach konkretnego konkursu dotacyjnego, zamieszczone są na stronach poszczególnych programów i projektów.

Szczegółowe informacje na stronie www.batory.org.pl.

Translate »