Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Warsztaty z zakresu planowania i realizacji projektów na rzecz społeczności lokalnych

Print Friendly, PDF & Email

Fundacja Wspomagania Wsi


ogłasza kolejny nabór uczestników warsztatów szkoleniowych pt.


“Planowanie i realizacja projektów na rzecz społeczności lokalnych”

Celem warsztatów jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie planowania i realizacji projektów oraz umiejętności przygotowywania wniosków o dotacje.

Warsztaty przeznaczone są dla przedstawicieli „początkujących” organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i innych osób działających na rzecz swojej społeczności we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców. W warsztatach mogą wziąć udział dwie osoby z tej samej organizacji (grupy nieformalnej).

Warsztaty odbywać się będą w Łowiczu w Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Kadr, ul. Kaliska 5 w następujących terminach:

• 06-08 lutego 2009

• 20-22 marca 2009

• 29-31 maja 2009

(ponieważ jest to jeden, cyklicznie powtarzający się warsztat, należy wybrać tylko jeden z podanych terminów)

Fundacja Wspomagania Wsi pokrywa koszty udziału w warsztatach takie jak: noclegi, posiłki i materiały dydaktyczne. Fundacja nie pokrywa kosztów podróży.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o szczegółowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przysłanie go najpóźniej do 23 stycznia 2009 pocztą lub e-mailem na podane poniżej adresy Fundacji z dopiskiem „Warsztaty” (fundacja prosi o wybranie jednego sposobu przesyłania formularza i nie wysyłanie go zarówno e-mailem jak i pocztą).

Fundacja Wspomagania Wsi

Ul. Bellottiego 1

01-022 Warszawa

e-mail: mslotwinska@fww.org.pl

tel: (+22) 636 25-70 do 75

faks: (+22) 636 62 70


Szczegółowe informacje na temat warsztatów dostępne są tutaj.

Źródło: www.fww.org.pl

Translate »