strona

Dostępny samorząd w Powiecie Wschowskim

Dostępny samorząd w Powiecie Wschowskim

Zadanie “Dostępny samorząd w Powiecie Wschowskim” realizowane jest w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pt. „Dostępny samorząd – granty” w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne (…)

Cyfrowy Powiat

Cyfrowy Powiat

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (…)

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1013F w Lginiu – etap II

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1013F w Lginiu – etap II

Projekt realizowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Projekt realizowany jest w systemie “zaprojektuj i wybuduj”. Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej (w tym uzyskanie pozwoleń) oraz wykonanie robót związanych z przebudową i rozbudową drogi. (…)

Przebudowa dróg powiatowych we Wschowie i Starych Drzewcach

Przebudowa dróg powiatowych we Wschowie i Starych Drzewcach

Przebudowa sześciu dróg powiatowych: we Wschowie pięć dróg w mieście o łącznej długości 1.202 m, tj. ulice Podgórna, Spokojna, Piłsudskiego, Polna, Ogrodowa (zakres: wymiana chodników, poszerzenie jezdni ulic do parametrów zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi, (…)

Przebudowa dachu i wymiana okien w budynku I Zespołu Szkół we Wschowie

Przebudowa dachu i wymiana okien w budynku I Zespołu Szkół we Wschowie

Zadanie obejmuje przebudowę dachu budynku szkolnego I Zespołu Szkół we Wschowie, w tym: rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego wraz z łaceniem, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wykonanie impregnacja ogniochronna więźby dachowej, ułożenie folii wiatrowej, montaż (…)

Przebudowa i rozudowa drogi powiatowej nr 1013F w Lginiu – etap I

Przebudowa i rozudowa drogi powiatowej nr 1013F w Lginiu – etap I

Projekt realizowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Projekt realizowany jest w systemie “zaprojektuj i wybuduj”. Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej (w tym uzyskanie pozwoleń) oraz wykonanie robót związanych z przebudową i rozbudową drogi. (…)

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ramach budowy wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem – droga powiatowa 4209F w miejscowości Wschowa ul. Tadeusza Kościuszki

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ramach budowy wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem – droga powiatowa 4209F w miejscowości Wschowa ul. Tadeusza Kościuszki

Projekt realizowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakres zadania obejmuje wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych oraz oświetlenia zasilanego solarnie poprzez baterie fotowoltaiczne. Zamontowany zostanie  system bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci aktywnego podświetlanego znaku drogowego (…)

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ramach budowy wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem – droga powiatowa 1011F w miejscowości Wschowa ul. Konradowska

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ramach budowy wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem – droga powiatowa 1011F w miejscowości Wschowa ul. Konradowska

Projekt realizowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakres zadania obejmuje wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych oraz oświetlenia zasilanego solarnie poprzez baterie fotowoltaiczne. Zamontowany zostanie  system bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci aktywnego podświetlanego znaku drogowego (…)

Powiatowo-Gminne Święto Plonów – Łupice 2021

Powiatowo-Gminne Święto Plonów – Łupice 2021

Projekt zrealizowany w ramach Planu Działania Krajowej sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny lata 2020-2021. W ramach operacji, w dniu 29 sierpnia 2021  w Łupicach (Gmina Sława) zorganizowane zostało Powiatowo-Gminne Święto Plonów. Głównym (…)

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1011F Sława – Krzepielów – Etap I

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1011F Sława – Krzepielów – Etap I

Projekt realizowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Projekt realizowany jest w systemie “zaprojektuj i wybuduj”. Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej (w tym uzyskanie pozwoleń) oraz wykonanie robót związanych z rozbudową drogi. Droga zostanie (…)

strona