strona

Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie – podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wschowskim

Projekt zrealizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 4.2 „Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 4.2.2 „Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej” oraz w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego. I Zespół Szkół (…)

Euroregionalny Festiwal Sportowy w Powiecie Wschowskim

Projekt zrealizowano w ramach Programu INTERREG III A Polska (Województwo Lubuskie) – Kraj Związkowy Brandenburgia Fundusz Mikroprojektów Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa. Projekt został zrealizowany przez Powiat Wschowski, przy współpracy z (…)

Modernizacja drogi powiatowej nr 1018F Lubogoszcz – Ciosaniec

Projekt zrealizowano w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa. W ramach (…)

Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie – podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wschowskim

Projekt realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 4.2 „Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 4.2.2 „Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej” oraz w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego. I Zespół Szkół (…)

Dotacje unijne dla przedsiębiorstw

Wsparcie dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/wsparcie-dla-mikro-malych-lub-srednich-przedsiebiorcow/ Lubuskie Bony Rozwojowe http://www.bony.region.zgora.pl/ (…)

Punkty informacyjne 2007-2013

Punkt Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (prowadzony we współpracy z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej ) ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa pn. – pt. 8.00-18.00 sob. 10.00-16.00 tel.: (22) 626 06 32, 626 06 33 fax: (22) (…)

Programy unijne na lata 2007-2013

W latach 2007-2013 w Polsce pomoc finansowa z funduszy unijnych przyznawana będzie w ramach programów operacyjnych (krajowych i regionalnych) stanowiących narzędzia realizacji Narodowej Strategii Spójności. W programach operacyjnych określone są typy przedsięwzięć, na które przewiduje (…)

Fundusze unijne

Programy unijne na lata 2007 – 2013 Dotacje unijne dla przedsiębiorstw Punkty informacyjne (…)

Inne fundusze, dotacje i granty

FUNDUSZE ZAGRANICZNE Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy www.eog.gov.pl Fundusz dla Organizacji Pozarządowych (FOP) w ramach Mechanizmów Finansowych www.funduszngo.pl Fundusz Szwajcarski www.programszwajcarski.gov.pl ŚRODKI PUBLICZNE Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl Ministerstwo Kultury (…)

strona