Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Remont nawierzchni jezdni bitumicznej drogi powiatowej 1011F Krzepielów – Małe Drzewce w km 13+300 do km 15+470 na odcinku 2170 mb

Print Friendly, PDF & Email

Projekt zrealizowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakres zadania obejmował: frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, profilowanie oraz uzupełnienie istniejących poboczy drogi oraz remont istniejących uszkodzonych zjazdów.

Wykonawcą zadania była firma STRABAG Sp. z o.o.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 2.016.095,13  zł,

w tym: 

– Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 1.209.657,07 zł

– wkład własny Powiatu Wschowskiego – 806.438,05 zł

Okres realizacji zadania: 10-12/2023

Translate »