Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Remont nawierzchni jezdni bitumicznej drogi powiatowej 1009 F Górczyna – Stare Drzewce w km 4+688 do km 6+288 na odcinku 1600 mb

Print Friendly, PDF & Email

Projekt zrealizowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakres zadania obejmował: frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, profilowanie oraz uzupełnienie istniejących poboczy.

Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z Głogowa.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 1.424.246,52  zł,

w tym: 

– Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 854.547,91 zł

– wkład własny Powiatu Wschowskiego – 596.698,61 zł

Okres realizacji zadania: 10-11/2023

Translate »