drukuj drukuj

Ćwiczenia: Ewakuacja Nowego Szpitala we Wschowie

Dnia 24 czerwca 2014 roku około godziny 10:00 odbyły się ćwiczenia związane z ewakuacją pacjentów Nowego Szpitala we Wschowie, zorganizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego we Wschowie. W szpitalu nastąpił wybuch butli gazowej, dym rozprzestrzeniał się do oddziału chirurgicznego, ewakuowano pacjentów i udzielano pomocy medycznej wszystkim poszkodowanym, sprawdzano również  w jaki sposób współpracują ze sobą poszczególne jednostki, które wzywane są do tego rodzaju akcji ratunkowych.

W ćwiczeniach uczestniczyli: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, Komenda Powiatowa Policji, Straż Miejska, Nowy Szpital we Wschowie, Starosta Wschowski, Wicestarosta Wschowski wraz z pracownikami Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego oraz przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie.

Starosta Wschowski Marek Boryczka składa podziękowania wszystkim osobom biorącym bezpośredni udział w ćwiczeniu oraz osobom, które były zaangażowane w jego przygotowanie.