strona

Środki ochrony osobistej dla mieszkańców Powiatu Wschowskiego

Środki ochrony osobistej dla mieszkańców Powiatu Wschowskiego

21 stycznia 2022 roku Starostwo Powiatowe we Wschowie otrzymało z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. maski ochronne dla mieszkańców Powiatu Wschowskiego w ilości 210.000 szt. Ich dystrybucją zajmie się z upoważnienia Starosty Wschowskiego Andrzeja (…)

Uwaga! Stowarzyszenia i Fundacje – nowy obowiązek!

Uwaga! Stowarzyszenia i Fundacje – nowy obowiązek!

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.) stowarzyszenia, które wpisane są do Krajowego Rejestru (…)

Pomoc prawna w 2022 r.

Pomoc prawna w 2022 r.

W Powiecie Wschowskim w 2022 r. funkcjonują następujące punkty:   Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji, prowadzony przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z Góry   1) (…)

Międzynarodowy projekt Erasmus+ w ILO

Międzynarodowy projekt Erasmus+ w ILO

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie z inicjatywy dr Marty Grześko-Nyczka nawiązało współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. J. A. Komeńskiego w Lesznie w ramach realizacji projektu międzynarodowego Erasmus+ (…)

Niepełnosprawni mieszkańcy Powiatu Wschowskiego otrzymali wsparcie

Niepełnosprawni mieszkańcy Powiatu Wschowskiego otrzymali wsparcie

Podczas spotkania z Andrzejem Gonią, Dyrektorem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Zielonej Górze w październiku zeszłego roku, w czasie którego podpisano m.in. umowę na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby SOSW (…)

Uczniowie z Zana w programie e-Twinning

Uczniowie z Zana w programie e-Twinning

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie przystąpili do udziału w programie e-Twinning, którego głównym celem jest umożliwienie zdalnego kontaktu między szkołami z całej Polski, ale też z wielu innych (…)

Spotkanie Wojewody Lubuskiego z samorządowcami

Spotkanie Wojewody Lubuskiego z samorządowcami

W Starostwie Powiatowym we Wschowie odbyło się zorganizowane przez Starostę Wschowskiego Andrzeja Bielawskiego spotkanie samorządowców z terenu Powiatu Wschowskiego z Wojewodą Lubuskim. Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak podsumował wyniki pilotażowej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program (…)

Warto Poznawać Polskę! Uczniowie SOSW w Toruniu

Warto Poznawać Polskę! Uczniowie SOSW w Toruniu

W ramach realizacji Przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki POZNAJ POLSKĘ uczniowie Szkoły Branżowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie mieli okazję poznać Toruń i jego najciekawsze miejsca. Zobaczyli między innymi Stare Miasto, Dom Mikołaja Kopernika, Muzeum (…)

Multimedia juz w szkole

Multimedia juz w szkole

Zakończyliśmy realizację zadania w ramach programu „Aktywna Tablica” – informuje Starosta Wschowski Andrzej Bielawski. I Zespół Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie doposażony został w sprzęt o wartości 52 500,00 zł, w tym nowe laptopy (…)

Stypendium dla ucznia Staszica

Stypendium dla ucznia Staszica

Za wybitne osiągnięcia sportowe, uczeń I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie Gabriel Dziełakowski otrzymał co miesięczne stypendium ufundowane przez Radną Sejmiku Województwa Lubuskiego Panią Małgorzatę Gośniowską-Kola. Stosowne porozumienie zostało podpisane w obecności Starosty (…)

Spotkanie z Posłem na Sejm Markiem Astem

Spotkanie z Posłem na Sejm Markiem Astem

Starosta Wschowski Andrzej Bielawski spotkał się z Posłem na Sejm RP Panem Markiem Astem. Rozmowy dotyczyły obecnie realizowanych, dzięki wsparciu Pana Posła inwestycji oraz nowego naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu (…)

Podziękowanie dla uczniów i nauczycieli Staszica

Podziękowanie dla uczniów i nauczycieli Staszica

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak przekazał uczniom i nauczycielom I Zespołu Szkół we Wschowie podziękowanie za okazane wsparcie i wyrazy uznania dla żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej i policjantów, którzy chronią naszych granic i dbają o (…)

Nawigacja w każdą pogodę w I Zespole Szkół we Wschowie 

Nawigacja w każdą pogodę w I Zespole Szkół we Wschowie 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w I Zespole Szkół realizowana jest na wiele sposobów po to, aby wspierać uczniów, ich rodziny oraz nauczycieli. Na bieżąco prowadzone są m.in. zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęcia psychoedukacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające kreatywność oraz (…)

Podziękowanie za współpracę

Podziękowanie za współpracę

W imieniu swoim oraz pracowników Starostwa Powiatowego we Wschowie dziękuję Pani Marcie Panicz-Szajnkenig, I Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa za dotychczasową współpracę z samorządem powiatowym. Mając w pamięci wszystkie nasze spotkania, składam wyrazy szacunku (…)

Podziękowanie Radnym Rady Powiatu Wschowskiego

Podziękowanie Radnym Rady Powiatu Wschowskiego

Na ręce Starosty Wschowskiego Andrzeja Bielawskiego, Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim gen. bryg. SG Tomasz Michalski w imieniu własnym oraz całego zespołu przekazał podziękowania Radnym Rady Powiatu Wschowskiego za wyrazy poparcia, sympatii (…)

Jak zgłosić zbycie lub nabycie pojazdu?

Informujemy, że w związku z ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2320) weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania (…)

strona