Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Przekazanie placu budowy w Lginiu

Print Friendly, PDF & Email
Starosta Wschowski Andrzej Bielawski wraz z członkiem Zarządu Powiatu Wschowskiego Tomaszem Urbańskim przekazali firmie Drogtranz Sp. z o.o plac budowy w Lginiu. 
Inwestycja pn „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1013F w Lginiu – etap I” realizowana jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej (w tym uzyskanie pozwoleń) oraz wykonanie robót związanych z rozbudową drogi:
–  poszerzenie istniejącej jezdni i wykonanie nowej nawierzchni,
– budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi,
– budowę/przebudowę zjazdów,
– wykonanie odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej,
– rozbiórkę istniejących i budowa nowych przepustów,
– wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z oświetleniem solarnym.
 „Spotykamy się w związku z przekazaniem placu budowy drogi powiatowej w Lginiu” – rozpoczął spotkanie Starosta Wschowski – „Cieszymy się, że wykonawca wchodzi na budowę. Harmonogram wcześniejszy zakładał, że wydarzy się to szybciej. W związku z czynnikami zewnętrznymi musieliśmy ogłosić 6 postępowań przetargowych, żeby wyłonić wykonawcę.”
Członek Zarządu Powiatu Tomasz Urbański zwrócił uwagę natomiast na fakt, że jest to inwestycja długo wyczekiwana przez mieszkańców Lginia.
Koszt całkowity inwestycji wynosi 3.974.205,15 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.406.949 zł, natomiast wkład własny ze środków Powiatu Wschowskiego to 2.568.193,43 zł.

Translate »