strona

Droga powiatowa w Lginiu z dofinansowaniem

Droga powiatowa w Lginiu z dofinansowaniem

-Zarząd Powiatu Wschowskiego odniósł kolejny sukces! 16 lutego br. ogłoszono listę zadań, zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Udało się zdobyć dofinansowanie na zadanie pn. “Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1013F (…)

Kolejny sukces ucznia z I Zespołu Szkół

Kolejny sukces ucznia z I Zespołu Szkół

Gratulujemy bardzo serdecznie Gabrielowi Dziełakowskiemu, uczniowi I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie, za zdobycie brązowego medalu Halowych Mistrzostw Polski Juniorów (U20) w Lekkiej Atletyce w Rzeszowie i ustanowieniu nowego rekordu życiowego w skoku (…)

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 11 lutego 2022 r. Starosta Wschowski Andrzej Bielawski zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla Powiatu Wschowskiego z udziałem Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wschowie Barbary Wojewody-Kotwicy, przedstawicieli instytucji gminnych, kół łowieckich, nadleśnictwa oraz (…)

Rehabilitacja 25 Plus w powiecie

Rehabilitacja 25 Plus w powiecie

Program „Rehabilitacja 25 plus” realizowany jest w SOSW we Wschowie dzięki zawartej 22 października 2021 r. umowie pomiędzy Powiatem Wschowskim, reprezentowanym przez Starostę Wschowskiego Andrzeja Bielawskiego i Wicestarostę Wschowskiego Waldemara Starostę a Dyrektorem PFRON-u w (…)

Zmiany w zakresie rejestracji pojazdów

Zmiany w  zakresie rejestracji pojazdów

31 stycznia 2022 roku weszły w życie zmiany dotyczące rejestracji pojazdów. Nowelizacja ustawy „Prawo o ruchu drogowym” umożliwia zachowanie, na wniosek nowego właściciela, dotychczasowego numeru rejestracyjnego.  Nowy właściciel pojazdu będzie miał możliwość zachowania starych numerów (…)

Nowy dach sali gimnastycznej

Nowy dach sali gimnastycznej

Zakończyła się przebudowa dachu sali gimnastycznej w I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie. Zakres wykonanych robót obejmował m.in. rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego, wykonanie impregnacji ogniochronnej elementów drewnianych więźby dachowej, ułożenie pokrycia z dachówki (…)

Uwaga! Zagrożenie ptasią grypą w gminach Wschowa i Sława

Uwaga! Zagrożenie ptasią grypą w gminach Wschowa i Sława

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu gorzowskiego, krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, świebodzińskiego, zielonogórskiego i (…)

Środki ochrony osobistej dla mieszkańców Powiatu Wschowskiego

Środki ochrony osobistej dla mieszkańców Powiatu Wschowskiego

21 stycznia 2022 roku Starostwo Powiatowe we Wschowie otrzymało z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. maski ochronne dla mieszkańców Powiatu Wschowskiego w ilości 210.000 szt. Ich dystrybucją zajmie się z upoważnienia Starosty Wschowskiego Andrzeja (…)

Uwaga! Stowarzyszenia i Fundacje – nowy obowiązek!

Uwaga! Stowarzyszenia i Fundacje – nowy obowiązek!

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.) stowarzyszenia, które wpisane są do Krajowego Rejestru (…)

Pomoc prawna w 2022 r.

Pomoc prawna w 2022 r.

W Powiecie Wschowskim w 2022 r. funkcjonują następujące punkty:   Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji, prowadzony przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z Góry   1) (…)

Międzynarodowy projekt Erasmus+ w ILO

Międzynarodowy projekt Erasmus+ w ILO

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie z inicjatywy dr Marty Grześko-Nyczka nawiązało współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. J. A. Komeńskiego w Lesznie w ramach realizacji projektu międzynarodowego Erasmus+ (…)

Niepełnosprawni mieszkańcy Powiatu Wschowskiego otrzymali wsparcie

Niepełnosprawni mieszkańcy Powiatu Wschowskiego otrzymali wsparcie

Podczas spotkania z Andrzejem Gonią, Dyrektorem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Zielonej Górze w październiku zeszłego roku, w czasie którego podpisano m.in. umowę na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby SOSW (…)

Uczniowie z Zana w programie e-Twinning

Uczniowie z Zana w programie e-Twinning

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie przystąpili do udziału w programie e-Twinning, którego głównym celem jest umożliwienie zdalnego kontaktu między szkołami z całej Polski, ale też z wielu innych (…)

Spotkanie Wojewody Lubuskiego z samorządowcami

Spotkanie Wojewody Lubuskiego z samorządowcami

W Starostwie Powiatowym we Wschowie odbyło się zorganizowane przez Starostę Wschowskiego Andrzeja Bielawskiego spotkanie samorządowców z terenu Powiatu Wschowskiego z Wojewodą Lubuskim. Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak podsumował wyniki pilotażowej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program (…)

Warto Poznawać Polskę! Uczniowie SOSW w Toruniu

Warto Poznawać Polskę! Uczniowie SOSW w Toruniu

W ramach realizacji Przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki POZNAJ POLSKĘ uczniowie Szkoły Branżowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie mieli okazję poznać Toruń i jego najciekawsze miejsca. Zobaczyli między innymi Stare Miasto, Dom Mikołaja Kopernika, Muzeum (…)

strona