strona

Wykaz

Wykaz

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Zarząd Powiatu Wschowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący zawarcia umowy najmu garażu, który jest częścią nieruchomości (…)

Wykaz

Wykaz

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Zarząd Powiatu Wschowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący zawarcia umowy najmu lokalu składającego się z pięciu (…)

Trwają prace na ul. Piłsudskiego

Trwają prace na ul. Piłsudskiego

Trwają prace budowlane polegające na przebudowie ul. Piłsudskiego we Wschowie w ramach inwestycji „Przebudowa dróg powiatowych we Wschowie i Starych Drzewcach”. „Wybudowana będzie nie tylko nowa jezdnia, ale także chodniki, zjazdy na posesje i kanalizacja deszczowa. (…)

Spotkania z lokalnymi stowarzyszeniami

Spotkania z lokalnymi stowarzyszeniami

W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym Wicestarosta Wschowski Waldemar Starosta uczestniczył w kilku spotkaniach z członkami Kół Gospodyń Wiejskich m.in. „Pasja” z Radzynia, „Fajne Babki” z Lubogoszczy, „Kowalewianki” z Kowalewa oraz w sławskiej filii Poradni (…)

Spotkanie z Ministrem Infrastruktury

Spotkanie z Ministrem Infrastruktury

W dniu 20 marca 2023 r. Starosta Wschowski Andrzej Bielawski uczestniczył w spotkaniu z Ministrem Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem.Podczas spotkania rozmawiano o: Realizacji inwestycji powiatowych dofinansowanych z rządowych programów, Obwodnicy Wschowy realizowanej w ramach rządowego programu (…)

Odbyła się XL sesja Rady Powiatu Wschowskiego

Odbyła się XL sesja Rady Powiatu Wschowskiego

W dniu 20 marca 2023 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyła się XL sesja Rady Powiatu Wschowskiego. W trakcie obrad radni zapoznali się ze sprawozdaniem z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie (…)

Dotacja dla Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie

Dotacja dla Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie

Zarząd Powiatu Wschowskiego przyznał dotację dla Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie na zadanie publiczne: „Utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych” w wys. 45.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/189/2021 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 29 listopada 2021 (…)

Spotkanie Wschowskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

Spotkanie Wschowskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

     Na zaproszenie Starosty Wschowskiego Andrzeja Bielawskiego w Starostwie Powiatowym we Wschowie odbyło się posiedzenie członków i kandydatów Wschowskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej, której liderem jest Powiat Wschowski. Na spotkaniu rozmawiano o strategii związanej (…)

Dzień Sołtysa z Arturem Barcisiem

Dzień Sołtysa z Arturem Barcisiem

W dniu wczorajszym na zaproszenie Stanisława Tomczyszyna – Wicemarszałka Województwa Lubuskiego oraz Arkadiusza Dąbrowskiego – Dyrektora Departamentu PROW, Wicestarosta Wschowski Waldemar Starosta uczestniczył w uroczystym spotkaniu pn. „Dzień Sołtysa z Artur Barciś  Show”, które odbyło (…)

“Młodzież Zapobiega Pożarom” – eliminacje powiatowe

“Młodzież Zapobiega Pożarom” – eliminacje powiatowe

15 marca 2023 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” dla Powiatu Wschowskiego. Do rozgrywek przystąpiło 19 uczestników w trzech grupach (…)

Uczniowie z Zana odwiedzili starostwo

Uczniowie z Zana odwiedzili starostwo

W dniu 10 marca br. do Starostwa Powiatowego we Wschowie przyszli nietypowi goście, licealiści I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasz Zana we Wschowie, aby zapoznać się ze specyfiką pracy urzędnika w samorządzie powiatowym. (…)

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenia dotyczące zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w jednostce ewidencyjnej Szlichtyngowa – obszar wiejski, obręb Wyszanów, oznaczoną w ewidencji gruntów ibudynków numerem działki (…)

Dzień Drzwi Otwartych w ZANie

Dzień Drzwi Otwartych w ZANie

Już 24 marca o godzinie 17.00 I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie serdecznie zaprasza Rodziców i Uczniów klas ósmych na „Dzień Drzwi Otwartych w ZANie”. Podczas spotkania zaprezentowana zostanie oferta (…)

Dzień Sołtysa

Dzień Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa pragniemy podziękować i złożyć najserdeczniejsze życzenia.Doceniamy Państwa działalność i zaangażowanie na rzecz lokalnych społeczności oraz liczne przedsięwzięcia realizowane na terenach wiejskich. Dziękujemy za trud i wysiłek, niech wzajemna współpraca zarówno z (…)

Interaktywna Statystyka Miast

Interaktywna Statystyka Miast

Portal Statystyka Miast to nowy interaktywny produkt, którego celem jest umożliwienie odbiorcomprzygotowanie szybkiej analizy społeczno–gospodarczej miast wojewódzkich w Polsce. Dostarcza ondecydentom samorządowym szybkich krótkookresowych informacji nt. stolic województw, obejmującychzarówno komentarz analityczny, prezentację zjawisk na wykresach (…)

strona