strona

Multimedia juz w szkole

Multimedia juz w szkole

Zakończyliśmy realizację zadania w ramach programu „Aktywna Tablica” – informuje Starosta Wschowski Andrzej Bielawski. I Zespół Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie doposażony został w sprzęt o wartości 52 500,00 zł, w tym nowe laptopy (…)

Stypendium dla ucznia Staszica

Stypendium dla ucznia Staszica

Za wybitne osiągnięcia sportowe, uczeń I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie Gabriel Dziełakowski otrzymał co miesięczne stypendium ufundowane przez Radną Sejmiku Województwa Lubuskiego Panią Małgorzatę Gośniowską-Kola. Stosowne porozumienie zostało podpisane w obecności Starosty (…)

Spotkanie z Posłem na Sejm Markiem Astem

Spotkanie z Posłem na Sejm Markiem Astem

Starosta Wschowski Andrzej Bielawski spotkał się z Posłem na Sejm RP Panem Markiem Astem. Rozmowy dotyczyły obecnie realizowanych, dzięki wsparciu Pana Posła inwestycji oraz nowego naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu (…)

Podziękowanie dla uczniów i nauczycieli Staszica

Podziękowanie dla uczniów i nauczycieli Staszica

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak przekazał uczniom i nauczycielom I Zespołu Szkół we Wschowie podziękowanie za okazane wsparcie i wyrazy uznania dla żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej i policjantów, którzy chronią naszych granic i dbają o (…)

Nawigacja w każdą pogodę w I Zespole Szkół we Wschowie 

Nawigacja w każdą pogodę w I Zespole Szkół we Wschowie 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w I Zespole Szkół realizowana jest na wiele sposobów po to, aby wspierać uczniów, ich rodziny oraz nauczycieli. Na bieżąco prowadzone są m.in. zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęcia psychoedukacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające kreatywność oraz (…)

Podziękowanie za współpracę

Podziękowanie za współpracę

W imieniu swoim oraz pracowników Starostwa Powiatowego we Wschowie dziękuję Pani Marcie Panicz-Szajnkenig, I Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa za dotychczasową współpracę z samorządem powiatowym. Mając w pamięci wszystkie nasze spotkania, składam wyrazy szacunku (…)

Podziękowanie Radnym Rady Powiatu Wschowskiego

Podziękowanie Radnym Rady Powiatu Wschowskiego

Na ręce Starosty Wschowskiego Andrzeja Bielawskiego, Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim gen. bryg. SG Tomasz Michalski w imieniu własnym oraz całego zespołu przekazał podziękowania Radnym Rady Powiatu Wschowskiego za wyrazy poparcia, sympatii (…)

Jak zgłosić zbycie lub nabycie pojazdu?

Informujemy, że w związku z ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2320) weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania (…)

Będzie bezpieczniej – nowy sprzęt na powiatowych drogach

Będzie bezpieczniej – nowy sprzęt na powiatowych drogach

Dzięki pozyskanemu przez Starostę Wschowskiego Andrzeja Bielawskiego dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na drogi powiatowe wyjedzie nowa piaskarka. Samochód specjalny SCANIA P320 wraz z piaskarko-solarką i (…)

Starosta Wschowski udostępnia geodezyjne e-usługi

Starosta Wschowski informuje, że w ramach projektu ”Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług”  realizowanego przez Związek Powiatów Lubuskich, serwis Geoportal Powiatu Wschowskiego został rozbudowany o kolejne e-usługi. Aktualnie posiadane (…)

Nowy sprzęt dla wschowskiego szpitala

Nowy sprzęt dla wschowskiego szpitala

Wraz z Wicestarostą Wschowskim Waldemarem Starostą przekazaliśmy spółce Nowy Szpital we Wschowie sprzęt za pół miliona złotych – informuje Starosta Wschowski Andrzej Bielawski. Środki pozyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Zakupiliśmy m.in. wózek reanimacyjny, defibrylator, (…)

2022 r.

UCHWAŁA Nr XXVIII/188/2021 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022” opublikowana 29 listopada 2021 r. w Dz. Urz. Woj. Lub. (…)

Odbyła się XXIX sesja Rady Powiatu Wschowskiego

Odbyła się XXIX sesja Rady Powiatu Wschowskiego

28 grudnia 2021 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyła się XXIX sesja Rady Powiatu Wschowskiego. Sesja odbyła się w trybie zdalnym. W trakcie obrad radni zapoznali się ze sprawozdaniem z prac Zarządu (…)

Uczczono pamięć Powstańców

Uczczono pamięć Powstańców

Z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy dzień 27 grudnia został ustanowiony świętem państwowym –  Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. W Łupicach, przy tablicy upamiętniającej dowódcę Powstania Wielkopolskiego, Gen. Józefa Dowbor- Muśnickiego, uroczycie oddano (…)

103. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

103. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Starosta Wschowski Andrzej Bielawski na zaproszenie Prezesa Zarządu Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Pana Zdzisława Rygusika, uczestniczył w obchodach Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, zorganizowanych pod Obeliskiem Powstańców Wielkopolskich na Cmentarzu Komunalnym we Wschowie. (…)

Z wizytą u podopiecznych domów dziecka

Z wizytą u podopiecznych domów dziecka

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Wicestarosta Wschowski Waldemar Starosta odwiedził podopiecznych domów dziecka we Wschowie i Sławie, dla których Powiat Wschowski jest organem prowadzącym. Odwiedziny były okazją do wręczenia upominków oraz złożenia świątecznych (…)

Umowa na nadzór inwestorski podpisana

Umowa na nadzór inwestorski podpisana

Podpisaliśmy z Panem Tomaszem Łosiem, właścicielem firmy M-KA Projekt ze Sławy umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania rozbudowy drogi powiatowej Sława – Krzepielów Etap I Sława – Lipinki– informuje Starosta Wschowski (…)

strona