strona

Europa dla obywateli

„Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką (…)

Bezpłatne wsparcie dla osób doświadczających lęku

Bezpłatne wsparcie dla osób doświadczających lęku

Stowarzyszenie ANIMO działające na rzecz osób doświadczających zaburzeń lękowych takich jak nerwica, ataki paniki, wszelkie fobie jak agorafobia czy fobia społeczna, uruchomiło telefon wsparcia dla osób nimi dotkniętych. Telefon czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 18:00 – (…)

Starosta przekazał laptopy Dyrektorom szkół

Starosta przekazał laptopy Dyrektorom szkół

W dniu 9 czerwca 2020 roku Starosta Wschowski Andrzej Bielawski przekazał laptopy Dyrektorom szkół dla których Powiat Wschowski jest organem prowadzącym. Laptopy zostały zakupione w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa (…)

Przekazano płyny dla szkół

Przekazano płyny dla szkół

16 czerwca 2020 roku rozpoczynają się egzaminy ósmoklasistów. W dniu 9 czerwca 2020 roku Starosta Wschowski Andrzej Bielawski przekazał wszystkim szkołom z terenu Powiatu Wschowskiego, które będą przeprowadzały egzaminy ósmoklasisty płyny do dezynfekcji, rękawiczki i (…)

Spotkanie Starosty z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

Spotkanie Starosty z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

W dniu 5 czerwca 2020 roku Starosta Wschowski Andrzej Bielawski spotkał się z Panią dr Barbarą Bielinis-Kopeć Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Pani Konserwator wraz z Andrzejem Bielawskim Starostą Wschowskim  wizytowała teren prac remontowych w związku (…)

Bezpieczny wypoczynek – wytyczne

Bezpieczny wypoczynek – wytyczne

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego (…)

Wytyczne GIS, MZ i MEN

Wytyczne GIS, MZ i MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu (…)

Uroczyste ślubowanie pracownika samorządowego

Uroczyste ślubowanie pracownika samorządowego

W dniu dzisiejszym w obecności pracodawcy Starosty Wschowskiego Andrzeja Bielawskiego odbyło się ślubowanie pracownika samorządowego po okresie służby przygotowawczej i pomyślnie zdanym egzaminie, który został zatrudniony w Wydziale Organizacyjnym, Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego (…)

Rozmawiano o współpracy

Rozmawiano o współpracy

W dniu 3 czerwca 2020 roku na zaproszenie Wicestarosty Wschowskiego Waldemara Starosty, urząd Starostwa Powiatowego we Wschowie odwiedzili Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze Andrzej Ziarek oraz Kierownik Wydziału Kultury Departamentu (…)

Nieodpłatna pomoc prawna również dla właścicieli jednoosobowych firm

Nieodpłatna pomoc prawna również dla właścicieli jednoosobowych firm

Starosta Wschowski Andrzej Bielawski informuje, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniający innych osób w ciągu ostatniego (…)

Trwa nabór wniosków – pomoc PFRON dla osób niepełnosprawnych

Trwa nabór wniosków – pomoc PFRON dla osób niepełnosprawnych

Trwa nabór wniosków w ramach programu „POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI”. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie przypomina o możliwości ubiegania się przez osoby niepełnosprawne o wsparcie (…)

Dyspenser z płynem do dezynfekcji dla Poradni

Dyspenser z płynem do dezynfekcji dla Poradni

W dniu 27 maja 2020 roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie została wyposażona w dyspenser z płynem do dezynfekcji. Stacja dezynfekująca uzyskana dzięki programowi Ministerstwa Zdrowia dedykowanego dla szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych i poradni specjalistycznych. Filia w (…)

Uczennica I ZS została finalistką programu FLEX

Uczennica I ZS została finalistką programu FLEX

Z przyjemnością informujemy, że uczennica klasy 2 TE w I Zespole Szkół im. S Staszica we Wschowie, Aleksandra Brzechwa, została finalistką programu FLEX (FutureLesders Exchange Program). To całoroczny, w pełni finansowany przez Departament Stanu USA, (…)

strona