Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Wschowskiego

Print Friendly, PDF & Email

III Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się minutą ciszy dla uczczenia pamięci sierż. Mateusza Sitka, żołnierza Wojska Polskiego, który zmarł po ataku migranta na granicy polsko-białoruskiej

Podczas sesji Rady Powiatu Wschowskiego radni głosowali między innymi nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu.

Zanim przystąpiono do głosowania nad uchwałą absolutoryjną, radni zapoznali się z raportem o stanie Powiatu Wschowskiego za rok 2023.

Następnie radni udzielili wotum zaufania dla Zarządu, zapoznali się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wschowskiego. Obie opinie były pozytywne. Zatwierdzili także sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok, które przedstawił skarbnik powiatu.

W wyniku głosowania Rada Powiatu jednogłośnie zdecydowała o udzieleniu Zarządowi Powiatu absolutorium za 2023 r.

 

Translate »