strona

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r.

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r.

Procedury, terminy jak i opisy czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych w 2020 roku: maturalnego, ósmoklasisty, zawodowego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Więcej nas stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zasady-przeprowadzania-egzaminow-w-2020-r–regulacje-prawne (…)

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Więcej na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021 (…)

Odbyła się XV sesja Rady Powiatu Wschowskiego

Odbyła się XV sesja Rady Powiatu Wschowskiego

W dniu 18 maja 2020 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyła się XV sesja Rady Powiatu Wschowskiego. W trakcie obrad radni zapoznali się ze sprawozdaniem z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie (…)

Współpraca Powiatu z gminą Sława

Współpraca Powiatu z gminą Sława

W dniu 15 maja 2020 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyło się spotkanie Starosty Wschowskiego Andrzeja Bielawskiego z Burmistrzem Sławy Cezarym Sadrakułą w sprawie uzgodnienia programu funkcjonalno-użytkowego, przyszłej  inwestycji  przebudowy i rozbudowy (…)

Goście na lekcjach w Zanie

Goście na lekcjach w Zanie

Mimo zdalnego nauczania nauczyciele naszego liceum starają się, by było ono ciekawe i urozmaicone. Jednym ze sposobów na to są lekcje, w których uczestniczą zaproszeni goście. W zeszłym tygodniu nauczycielka biologii pani Dorota Szuman nawiązała (…)

Orlik w Staszicu otwarty

Orlik w Staszicu otwarty

Informujemy, że od 06.05.2020 roku jest czynny Orlik przy I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie. Zapraszamy wszystkich chętnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 16.00 oraz w soboty od 15.00 (…)

strona