Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Ścieżka pieszo-rowerowa Sława – Lipinki na ukończeniu

Print Friendly, PDF & Email

Trwają prace budowlane związane z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1011F Sława – Krzepielów – Etap I”.

Inwestycja jest prowadzona w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i obejmuje:
– wykonanie dokumentacji technicznej,
– rozbudowę i poszerzenie drogi o długości 3869 m,
– budowę ciągu pieszo-rowerowego,
– budowę i przebudowę chodników, pobocza oraz rowów drogowych,
– zaprojektowanie i budowę kanalizacji deszczowej w m. Lipinki, 
– budowę zatok autobusowych, miejsc postojowych, zjazdów na drogi wewnętrzne, publiczne i indywidualne,
– budowę nowych przepustów pod drogą oraz budowę 4 przejść dla pieszych wyposażonych w oświetlenie i oznakowanie aktywne.

Ścieżka pieszo-rowerowa jest już niemal gotowa. W większości została pokryta warstwą bitumiczną.

Całkowita wartość zadania wynosi 18,1 mln zł.
Powiat Wschowski pozyskał dofinansowanie w kwocie 9,7 mln zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i 3,5 mln zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji. Wkład własny powiatu wyniesie 1,25 mln zł, natomiast 3,6 mln to wsparcie finansowe Gminy Sława.

Zakończenie robót planowane jest w styczniu 2025 roku

 

Translate »